Съветът за електронни медии трябваше да обсъди днес процедура за нов избор на генерален директор на БНТ, съобщи националната телевизия.

Процедура обаче не беше обсъдена, тъй като председателят на СЕМ Соня Момчилова обяви, че е постъпила жалба за това, че предишният избор на генерален директор е бил прекратен, без да бъде излъчен директор на БНТ.

Жалбата е получена късно снощи и не е имало възможност да се обсъдят правните последици от нея. Затова, според Момчилова, се налага да се премине към процедурата за избор на следващо заседание.

Тя каза, че СЕМ е имал предложения за конкретни дати. За отпадането на точка 1 от дневния ред днес гласуваха четирима от членовете на СЕМ, един беше против.

На 29 юни Съветът за електронни медии не успя да избере генерален директор на Българската национална телевизия след три последователни гласувания. Кандидатите за поста бяха осем - Сашо Диков, Ирина Величкова, Сашо Йовков, Василена Матакева, Емил Кошлуков, Венелин Петков, Красимир Ангелов и Светлана Божилова. Нито един от тях обаче не успя да събере необходимите поне три гласа от членовете на Съвета.