Два склада със загробени пестициди в критично състояние са открити в Плевенска област. Предстои опаковането и обезвреждането им в държави от Европейския съюз по международно призната технология, съобщи министърът на екологията Емил Иванов, който посети стар склад на бившо ТКЗС край село Радомирци, Плевенско, а след това и закрито хале на летище край град Койнаре, също в Плевенско..

На място в село Радомирци и град Койнаре бяха министърът на околната среда и водите Емил Димитров и зам. главен прокурор Десислава Пиронева:

"Предстои да установим колко и къде се намират такива обекти и да не се създаде никаква опасност, както за замърсяване на водоизточници, така и за остатъци в почвата".

Отпадъците са събирани 60-те години, през 90-те години на миналия век са закопани и загробени на различни места - има сложени в складове, някои са в добро състояние, други са се самосрутили, каза министър Емил Димитров.

По думите му в чужбина ще бъдат унищожени около 1200 т пестициди и други опасни химически вещества, които за заровени и загробени на различни места в страната.

"След радиоактивните, пестицидите са най-опасните вещества - указанията на прокуратурата са максимално бързо да бъде инвентаризирана цялата страна и максимално бързо отпадъците бъдат обезвредени", допълни министърът и уточни:

"През изминалите години са обезвредени 4000 тона. Предполагам, че утре с решение на МС бихме могли да осигурим обезвреждането на поне още 1200 тона. Не можем с магическа пръчка веднага да унищожим всички. Указанията от прокуратурата и нашите усилия са в посока тези отпадъци, които представляват най-голяма опасност - които биха могли да замърсят водоизточници, почвата, до които има лесен достъп и някои да злоупотреби с тях - да създадем организация за максимално бързо обезвреждане.".

Тъй като България няма възможност и съоръжения да обезвреди тези отпадъци, тя работи по Швейцарска програма, която има обучени екипи и фирми, превозни средства, площадки, които да съхраняват подобни товари.

"Започнали сме процедура да видим, след като бъдат изнесени оттук, да се изгорят в инсинератори в чужбина. Проучваме това да стане във Франция, Белгия, Холандия, Дания, Германия или Швейцария. Там ще бъдат изнесени и изгорени. Всяка площадка, която открием ще бъде обезвредена. На място ще се вземат проби от води, земи, изследват се всички параметри", поясни още екоминистърът.

Зам.-главният прокурор Десислава Пиронева уточни, че сигналът във Върховна административна прокуратура /ВАП/ е получен от министър Емил Димитров, който е сезирал, че на територията на страната има загробени пестициди, които биха представлявали опасност за здравето на хората. По тази причина ВАП е разпоредила проверка незабавно на министър Димитров и на БАБХ. Предстои да се установи колко са такива обекти в страната, като този в Радомирци, какви са заровените пестициди и други опасни отпадъци и химически вещества и каква е процедурата, както и колко средства ще трябват, за да бъдат обезопасени. Целта е да не се създаде никаква опасност за замърсяване на водоизточници и остатъци в почвата, които да създадат в бъдеще опасност за човешки живот и здраве, отбеляза Пиронева. По думите й засега няма информация колко са обектите, както и какъв ще бъде темпът на прочистването им.

По първоначалните данни на наблюдаващия прокурор в Радомирци има около 4 тона пестициди, а на площадка в Койнаре - около 15 тона.