Община Бургас изпрати отговор във връзка с днешната пресконференция на Христо Иванов за спорната улица в парк "Росенец" до сараите на Доган.

По-рано днес лидерът на "Да, България!" Христо Иванов и симпатизанти на партията отново отидоха при т.нар. летни сараи на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, за да осигурят достъп до плажа, който бе ограничен заради ограда.

Ето какво пишат от общината (б.р.-публикуваме го без редакторска намеса):

"Община Бургас отново категорично заявява, че общинската улица никога не е водила до морския бряг, а до частен терен, което е видно и от актуалната кадастрална карта.

След решението на Общински съвет, с което беше отменен ПУП за местността Отманли, на 29 юли комисия от Община Бургас извърши проверка на място и констатира следното:
- Строителната ограда на строежа не е поставена съгласно одобрения План за безопасност и здраве. На строежа липсва информационна табела, съгласно чл. 13 от Наредба № 2.

- На строителната площадка не се извършват тежки строително-монтажни работи. Поставената ограда препятства преминаването през общинския път.

- Установен е бетониран път през съседен имот- публична държавна собственост, за който в Община Бургас не са издавани строителни книжа.

Предвид направените констатации е разпоредено:

1. Строителната ограда да бъде незабавно премахната и да се осигури свободен достъп на гражданите по общинската улица.

2. На собственика, строителния надзор и строителя е дадено предписание в седем дневен срок да бъдат представени в Община Бургас съставените по време на строителството актове и протоколи за строежите в имота, с цел да се установи правомерно ли са обитавани. Режимът за въвеждане в експлоатация на сградите в имота е регистрационен и към днешна дата в Община Бургас не са постъпвали заявления за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградите.

3. Собственикът е уведомен, че ако не представи изисканите документи в посочения срок, Община Бургас ще предприеме действия по забрана ползването на сградите в имота и принудително премахване на строителната ограда, ограничаваща преминаването по общинския път.