За да гласуват на евроизборите през юни, гражданите трябва да имат най-малко 3 месеца уседналост в България или друга държава членка на ЕС, съобщават от Централната избирателна комисия.

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, които ще се проведат между 6 и 9 юни 2024 г., Централната избирателна комисия обръща внимание, че в Изборния кодекс е налице изискване за уседналост като условие за упражняване на активното избирателно право - право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат гражданите, които са "живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз", посочват от ЦИК.

Българските граждани трябва да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава - членка на Европейския съюз.

Гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз - да имат адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава - членка на Европейския съюз.