На държавните зрелостни изпити в 12-и клас от май тази година се повишава процентът на отличните оценки по математика, по физика и астрономия, по английски и по немски език, което означава, че зрелостниците имат повишена мотивация и добре преценен избор на предмета за втората задължителна матура. Това показва анализът на Министерството на образованието и науката на резултатите от държавните зрелостни изпити в 12-клас, представен днес.

На 21 май се състоя първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература /БЕЛ/ в 12-и клас, на който са се явили 51 088 ученици. Средната оценка на матурата по БЕЛ е добър 4,24, предаде БТА.

На 23 май се състоя втората задължителна матура в 12-и клас по избор на зрелостниците от 13 учебни предмета. На този изпит средната оценка е много добър 4,50, като в него са участвали 41 670 зрелостници.

На сегашната матура по математика са постигнати най-високите резултати по този предмет от началото на организирането на държавните зрелостни изпити през 2008 г. - 70,41 точки, отчетоха от МОН. И обясниха, че продължава възходящата тенденция в резултатите от матурите по история и цивилизация, и по философски цикъл.

Традиционно и през тази година най-висок брой точки са постигнали зрелостниците, явили се на матура по чужди езици. Увеличава се и процентът на зрелостниците, които създават текст на матурата по български език и литература. Има и устойчива тенденция за намаляване на "двойките" по география и икономика в сравнение с предходните години /32,56 процента за 2016 г., 24,86 процента за 2017 г. и 17,18 процента за 2018 г./

От МОН отчетоха, че добре са сработили мерките за сигурност на сегашните матури и в деня на самите изпити са били анулирани само 16 изпитни работи, а при проверката и оценяването са били анулирани и 11 писмени работи заради нарушена анонимност в тях.

През тази сесия на матурите по-малко точки са постигнали зрелостниците по биология и здравно осигуряване, по испански, френски и по италиански език.

На сегашните матури 215 зрелостници са със 100 точки, а през 2017 г. са били 18. Зрелостниците с 0 точки през 2018 г. са четирима, а през 2017 г. са били 15. През тази година с по две пълни шестици /6,00/ са 59 зрелостници, а през миналата година са били 66. Сега с по две отлични оценки от 6,00 са 5178 ученици в 12-и клас, а през 2017 г. са били 4584.

С по две слаби оценки от матурите сега са 1778 зрелостници, а през 2017 г. са били 1228. И през тази и през миналата година няма ученици с нула точки /да не са писали нищо/ и на двете матури. Сега няма ученик със 100 точки и на двата държавни зрелостни изпита, а през 2017 г. е имало един ученик. С една слаба оценка през 2018 г. са 4496 зрелостници, а през 2017 г. те са били 5882.

По БЕЛ 6474 са отличните оценки през тази година, а през миналата година са били 6155. Сега "двойките" по БЕЛ са 3025, а през 2017 г. са били 3887.

Анализът сочи, че зрелостниците се справят добре при правописа на съгласни звукове и пунктуацията в сложните изречения. В същото време допълнителна работа е необходима за слято, полуслято и разделно писане на думите и пунктуацията в простото изречение. Повече ученици са работили по 41 задача за създаване на интерпретативен текст по стихотворението на Никола Вапцаров "Вяра". Близо 50% от зрелостниците са предпочели да пишат есе, а интерпретативно съчинение - 32,7%. Малко над 3% от явилите се на матурата са решили да препишат стихотворението и са получили нула точки на задачата. Имало е и случаи на ученици, които са преразказвали произведението.

Топ 10 на училищата по успех на изпита по БЕЛ нарежда 91-ва Немска езикова гимназия в София на първо място. След нея е Испанската гимназия в столицата, а на трето - Езиковата гимназия "Пловдив" в Пловдив. Вижте останалите училища в класацията - тук >>

На втората матура сега има 2228 "двойки", а миналата година те са били 3190.