Софийският университет откри новата академична година с 4455 първокурсници, като 23-ма от тях са лауреати от национални и международни състезания и олимпиади.

Вижте снимки >>

Снимка: БТА

Традиционно, преди тържествената церемония в Aулата на най-старото висше училище у нас, ректорът проф. Анастас Герджиков и академичният състав поднесоха венци и цветя пред паметниците на Христо и Евлоги Георгиеви.

Снимка: БТА

"Твърдението, че студентите в българските висши училища намаляват, защото предпочитат да учат в чужбина, е невярно. Причината е демографската криза, която е причина и за рязко намаляване на кандидат-студентите, избрали чуждестранно висше училище. Броят на удостоверенията, издадени от МОН на желаещите да учат другаде, само тази година е намалял от 5000 на 3500, което е спад с 30 процента - спад, какъвто няма в нито едно българско висше училище. Обратно - броят на чуждестранните студенти в Софийския университет "Св.Климент Охридски" нараства, като тази година е над 1300 студенти, което е над 6 процента от общия брой на студентите. Причината е, че специалности и програми на английски, а и на други езици са десетки", каза ректорът на СУ проф.Анастас Герджиков в словото си за откриването на новата академична година на университета, цитиран от БТА.

Снимка: БТА

В него той репликира с факти на медийни публикации за "катастрофата във висшето ни образование" и на статия по темата, която е от преподавател в СУ.

"Не е вярно и твърдението, че ако студентът бъде скъсан и отпадне, си губи финансирането. Не е вярно и това, че в Софийския университет доста повече от половината студенти са софиянци, а разкриването на специалността "Медицина" явно не е грешка, защото желаещите не са малко, а много повече от местата, поради което и през тази година, както и през предишните, не остана нито едно незаето място. Не е вярно и това, че кандидатствалите или записалите в СУ намаляват - тази година и едните и другите се увеличават", коментира ректорът.

Снимка: БТА

Проф.Гержиков засегна и темата, че нито един български университет не беше класиран по програмата "Европейски университети". Софийският университет не беше класиран, което не е изненада, тъй като кандидатстваха над 400 университета, много от тях с вековна традиция и с бюджет, десетки пъти по-висок от този на СУ. Надяваме се, че ще успеем при втората покана след един месец, каза ректорът.

Снимка: БТА

Той съобщи, че никой не е споменал, че във втората фаза на програмата "Teaming" на "Хоризонт 2020" един от 14-те класирани проекта е на Софийския университет. Тук конкуренцията беше много по-голяма - 14 класирани проекта от 208, а финансирането, което ще получим, е шест пъти по-голямо от това по програмата "Европейски университети", отбеляза проф.Герджиков.

По думите му причината за намалелия брой на завършващи средно образование, а оттам и за намалелия брой на българските студенти и у нас, и в чужбина, е демографската криза. Този въпрос е сериозен, защото е свързан не толкова с броя на записалите се студенти, колкото с броя на заетите лица, които са два пъти по-малко от хората, които издържат - деца, пенсионери и неработещи. Това съотношение е пагубно за икономиката на страната и в бъдеще ще се влоши, каза още проф. Герджиков.

Не виждам големи успехи в опитите за промяна на това съотношение към добро - увеличаване на раждаемостта, завръщане на напусналите страната, привличане на чужди работници или на представителите на българската диаспора, интеграция на малцинствата. През последните 30 години единствените смислени мерки в това отношение бяха програмите на настоящия министър на образованието и науката за предотвратяване на ранното отпадане от училище и за привличане на всички деца в образователната система и за увеличаването на приема на студенти с български произход, коментира ректорът на СУ.

В тази ситуация отдавна е очевидно, че ако не можем да увеличим броя на заетите, единственият начин икономиката да се развива е чрез повишаване на производителността на труда, което може да се постигне само с образование и наука. Затова инвестициите в тези две сфери са единственият път към икономически растеж. Вместо да охулваме висшето си образование, трябва да го стимулираме по всякакъв начин. Вместо да повтаряме мантрата за нуждата от иновации, трябва да стимулираме научните изследвания, без които никакви иновации няма да има, заяви проф.Анастас Гержиков.

Ректорът пожела на първокурсниците да навлязат уверено в следването, в професията и в живота. От вас зависи дали ще се оплаквате от обстоятелствата и ще се чувствате неоценени или с труд и талант ще изградите собственото си бъдеще. Положете усилия, покажете оригинални идеи, не спирайте да учите, отнасяйте се към другите със съчувствие и уважение, и не бъдете безразлични към бъдещето на обществото, в което живеете, препоръча на младите хора проф.Герджиков.

Илияна Йотова: СУ е непреодолима стена срещу бездуховността и посредствеността

Снимка: БТА

Гост на тържествената церемония беше вицепрезидентът Илияна Йотова, която отправи приветствие към академичната общност.

"Софийският университет е не само роден от раждането на Третата българска държава, а СУ формира и държавността чрез образованието, науката и чрез подготовката на строителите на съвременна България. Каквито и да са предизвикателствата на времето, Софийският университет остана свободен и независим, и днес е един от малкото оазиси на свободомислието, на съпротивата срещу празнодумието, на равнодушието и на измислените идоли, на битката срещу полуистините и фалшификатите. Запомнете това и продължете тази традиция - тази препоръка към първокурсниците и студентите на СУ отправи вицепрезидентът Йлияна Йотова в словото си в аулата на висшето училище за откриването на новата му академична година.

Софийският университет е непреодолима стена срещу бездуховността и посредствеността. Горда и благодарна съм, че моите преподаватели тук ме научиха на най-ценния урок, че няма по-могъща и успешна сила от силата на словото, на знанието и на аргументите, заяви вицепрезидентът Йотова. Тя отбеляза, че като студент в СУ е била научена да мисли, да чува другия, да уважава мнения, с присъщата на всеки млад човек критичност. Вицепрезидентът препоръча на студентите да се доверят на своите преподаватели, да повярват в себе си, да участват активно в политика, в обществен дебат, с познания и компетентност, които ще получат в Софийския университет. Имаме нужда от активни поколения, от грамотни лидери, които утре ще коват закони, ще управляват, ще обучават, ще обсъждат или ще откриват нови технологии, уверени в познанието си, смели и независими в своите действия, заяви Илияна Йотова. Тя препоръча на преподавателите да помогнат на младите хора да осъществят мечтите си.

Ако имаше единица мярка за познанието в България, то непременно щеше да носи името на Алма матер, каза вицепрезидентът.

"Ако зависеше от мен, бих дала още по-голяма автономия на всички висши учебни заведения, на университетите", заяви Йотова. Тя добави, че са необходими повече средства и още по-добро финансиране на приоритетни проекти. Важността на СУ е не само, защото е най-доброто висше училище, а защото тук се твори наука и тя трябва да срещне подкрепата на държавата, отбеляза вицепрезидентът. Тя каза, че се надява на помощта на българския еврокомисар Мария Габриел, която снощи се е представила чудесно пред изслушването в ЕП, за още възможности за включване в програми и проекти за развитие - както на образованието, така и на науката.

Мястото на СУ, въпреки голямата конкуренция от над 400 университета, е в Европейската система на европейските университети, заяви вицепрезидентът Йотова. По думите й нашата икономика ще просперира, ако университетите и висшите ни училища са адаптирани към изискванията на бизнеса. Не е достатъчно днес да кажем, че образованието е наш приоритет, трябват и инвестиции - от училището, до науката. Много е важна ориентацията на децата - още от училище, но след това и професионалните стажове, напътствията и съветите са важни.

"Можем да имаме нашата Силиконова долина, например, защо не", каза Илияна Йотова. Тя заяви, че държавата трябва да осигури и нещо много важно - равен старт за нашите деца, и всеки, който иска да учи, трябва да има възможност да го направи - независимо от край на България е и колко са заможни неговите родители. Вицепрезидентът благодари на СУ, че млади хора от българските диаспори получават образованието си в него.

През новата академична година първокурсниците в СУ са 4455. От тях 23 - ма са лауреати от национални и международни състезания и олимпиади.

Снимка: БТА

СУ е №1 по научни изследвания и иновации

"Софийският университет "Св.Климент Охридски" е на първо място в участието си в европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации, и е важен фактор в европейските научни проекти. СУ обаче е и общество на знанието, и на демократичния дух, който пази традициите и това е много важно - винаги да гледаме към миналото, когато строим бъдещето, и Софийският университет е институция, отворена към света", заяви на свой ред заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева в словото си за откриването на новата академична година на СУ.

Предстои важна година, в която трябва да очертаем визията за българското висше образование до 2030 г., а и отвъд нея, и да изведем българските университети до престижно европейско и световно ниво, заяви Ангелиева.

Тя се обърна към преподавателите с думите, че "трябва да продължим да модернизираме образователната система и действително да инвестираме повече в благоприятна среда и в стимули, които да им помагат да подготвят младите хора за справяне с редица обществени и глобални предизвикателства". Необходимо е да се създават повече интердисциплинарни общности между вас, да се въведе цифрово съдържание и работа с големи данни в учебния процес, но и всяко ново знание да има практическо отражение и работа в лабораторна среда, на терен или в друго изследване, препоръча Ангелиева.

На студентите заместник-министърът на образованието пожела да не спират да усъвършенстват знанията си, но и да помнят, че преподавателите ще положат основите на развитието им като професионалисти, но от самите тях ще зависи да надграждат знанията си.

В края на церемонията Анастас Герджиков и Илияна Йотова връчиха студентските книжки на първокурсници-лауреати от олимпиади.