Министрите Петя Аврамова и Николина Ангелкова предоставиха информация пред депутатите по казуса "Алепу". Изслушването беше поискано от "БСП за България". Информация за строежа в местността Алепу вчера предостави и министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова обясни, че строежът е на два етапа: първи - укрепване на свлачище, и втори етап - курортен комплекс.

Тя посочи, че има издадена заповед от РДНСК-Бургас за спиране на строителството само на втория етап - за курортния комплекс, а противосвлачищното съоръжение следва да бъде реализирано в срока на действие на разрешението за строеж.

Аврамова информира, че първият етап на строежа е въведен в експлоатация с разрешение за ползване от 13 февруари 2020 г.

"По втория етап строително-монтажни работи не са започнати. На строежа няма техника и същият е ограден", информира регионалният министър.

Петя Аврамова посочи, че към момента прокуратурата протестира издаденото разрешение за строеж. Тя информира, че във връзка с проверката на Върховната касационна прокуратура е разпоредила на Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършването на геодезическо заснемане на обекта, изготвянето на скица и подробен доклад.

Министърът на туризма Николина Ангелкова заяви пред депутатите, че няма компетенции, свързани със строителството и издаването на разрешения за строеж на обекти по Черноморското крайбрежие.