Министърът на околната среда и водите Емил Димитров заяви пред депутатите, че съдейства на прокуратурата, която оспорва влязлото в сила разрешително за строеж в местността "Алепу". Той бе изслушан в пленарна зала по искане на БСП във връзка със строителството на курортен комплекс в местността, след като вчера заяви, че няма да го спре, защото не е "екологична бухалка".

"Разбрахме за протеста, очакваме съдебната процедура, когато тя приключи след установяване на фактите и на тяхната законосъобразност, ние, по линия на околната среда, ще се произнесем по възникнала необходимост от издаване на ново разрешение за строеж по Закона за устройството на територията на Черноморското крайбрежие. Дотогава не би било редно да коментираме", обясни Димитров, цитиран от БТА.

Министърът уточни, че нито МОСВ, нито МРРБ имат права да извършват каквото и да било дейност, докато не чуят произнасяне от съда.

Той даде информация за процедурата по строителството между нос Св. Тома и така нар. Шофьорски плаж, започнала с оценка на съвместимост от 7 декември 2016 г. за инвестиционно предложение изграждане на курортен комплекс, включващ "Алепу вилидж" .

В процедура по начина на водене депутатът от левицата Георги Свиленски заяви, че от левицата не са разбрали на кого да вярват - на министър Димитров, който казва че "там ще се строи един хубав хотел" или на министър-председателя, който заявил, че "това ще са хубави клетки за птички".

Димитров заяви, че не иска да се вадят думите му от контекста.

"Казах: Всичко, което съм видял, е по телевизията. Това, което видях, изобщо не ми прилича на защитно брегоукрепително съоръжение, на мен прилича на хотел, може би ще бъде и хубав хотел. Аз не казвам дали ще е или няма да бъде, дали съдът ще се произнесе или не. Не съм казал: това ще бъде един хубав хотел и чакам да се настаня там - не е имало такова нещо"

Министър Димитров докладва, че с изменението на общия устройствен план на община Созопол е проведена и задължителна екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и опазването на защитени зони и е поставено становище от 2014 г. на министъра на околната среда и водите.

По думите му част от имотите попадат в зони за териториално устройство на защита по Закона за Черноморското крайбрежие с плътност на застрояване 20 на сто, интензивност на застрояване 0,5 на сто и процент на озеленяване 70 на сто и с характер на застрояването височина до 7,5 метра. Останалата част от имотите попадат в зона Б - с плътност на застрояване 30 на сто и характер на застрояването до 10 метра височина.

Министърът допълни, че имотите попадат в защитена зона Ропотамо за опазване на природните местообитания и защитена зона - комплекс Ропотамо за опазване на дивите птици.

Той обясни, че РИОСВ е провела процедура за оценка на въздействието върху защитените зони и докладва, че процедурата е приключила още през 2017 г. , с което инвестиционното предложение е съгласувано с РИОСВ.

"Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила", посочи Димитров.

Министърът бе категоричен, че не може да коментира прокуратурата и евентуални решения на съда, защото сме в съдебна фаза.

"Не би било редно във вече започнато производство - аз да давам становище в каквато и да е посока. Каквото прецени съда, ние ще се съобразим с него", категоричен бе той.