Националният център за безопасен интернет /Safenet.bg/ разработи 30-минутен видеофилм, базиран на поредица от кратки видеоматериали, посветени на различните рискове за учениците в интернет и за начините за тяхното предотвратяване и реакция. Това съобщиха от центъра.

Видеоклиповете за безопасност в интернет са атрактивни, имат ясни послания и инструкции за учениците. Те дават възможност да се включат като част от дистанционната работа с учениците в часа на класа или в други часове, както и да се използват в комуникацията с родителите. Целта е да се привлече вниманието и участието на родителите в онлайн живота на децата, както и да се акцентира на нуждата от разговори по тези теми.

Видеофилмът е качен в youtub.

Той обединява серия от 14 кратки анимирани видеоклипа. Отделните видеоклипове също са достъпен и лесен за използване ресурс, който може да бъде намерен на сайта на Центъра за безопасен интернет.

От центъра препоръчват на учителите да организират минимум един час на класа онлайн, в който да използват видеоматериалите, за да обсъдят с учениците безопасността и отговорното поведение в интернет.