Медиците са членове на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари.

Протестът е срещу дългогодишната тенденция към ограничаване на правата на лекарите да оказват медицинска помощ в съответствие със своята квалификация, срещу непрекъснато увеличаващите се административни задължения, срещу задължението да извършват социална дейност за много категории лица и срещу неадекватното финансиране на първичната извънболнична медицинска помощ, заявиха организаторите на протеста в София.

В тяхна подкрепа се включиха и техните колеги от страната - с декларации и изявления, както и чрез спиране на работа между 12 и 13 часа - в Павликени, Русе, Варна, Перник, Сандански, Пещера, Калояново, и много други градове в страната.
Изявление до медиите в подкрепа на своите колеги направи и ръководството на НСОПЛБ.

Общопрактикуващите лекари настояват за законодателна промяна за отпадане на отчетите с описите на касовите бонове.
Също и всички групи лица, освободени от потребителска такса, да плащат пълния размер, а сумите да бъдат реимбурсирани от съответните институции, както и да има заплащане при всяко посещение при лекаря на пълния размер от потребителската такса  - или 1% от минималната работна заплата, която вече е 510 лева. В момента таксата е 2.90 лв. и не е променяна от години.

Личните лекари от столицата настояват и за отпадане на изискването да са на разположение 24-часа.

Чашата на търпението им преляла снощи и от приетата
Наредбата за основния пакет дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, в която е вписано и издаването на медицински извинителни бележки за ученици. Лекарите настояват този текст да отпадне от наредбата, какъвто беше първоначалният замисъл.

Досега извинителните бележки за училище от личните лекари се издаваха срещу заплащане от 0 до 5 лева, тъй като този документ не се покриваше от НЗОК.

Медиците предупреждават още обществото за опасностите, свързани с продължаването на тенденциите за свръхадминистриране на здравеопазването  - влошено качество на първичната помощ, критичен недостиг на лекари след 5-6 години,  необходимост от въвеждане на доплащане за всички и като цяло срив на системата на здравеопазване във вида, в който функционира в момента.

Общопрактикуващите лекари се надяват на разум в институциите и са готови на диалог за решаване на поставените проблеми.

Декларацията на медиците с исканията им ще бъде внесена в Министерството на здравеопазването.