7 души, които са пострадали от Възродителния процес, са поискали съдът да дисциплинира прокуратурата най-сетне да приключи с разследването на случая. Това пише в. "Сега", като се позовава на източници в Съдебната палата.

По 4 от делата Софийският градски съд вече е дал едномесечен срок на военната прокуратура да се произнесе. Останалите три искания предстои да се разгледат. Съдът напомня на прокуратурата, давността му е изтекла.

Пострадалите са се възползвали от промени в Наказателно-процесуалния кодекс от ноември м.г., според които, ако по дела за тежки умишлени престъпления са минали повече от 2 г. от привличането на обвиняем, самият той, както и пострадалият могат да направят искане към съда за ускоряване на разследването.

В документите се разказва историята на следствено дело 1/1991. Първо то се води срещу Тодор Живков и Димитър Стоянов. После на тях, както и на Георги Атанасов, Петър Младенов и Пенчо Кубадински са повдигнати обвинения, които през 1993 г. частично са прекратени. През 1993 г. е внесен обвинителен акт срещу Живков, Стоянов и Атанасов, но делото е върнато за доразследване на прокуратурата. Внесено е пак в съда в края на 1997 г., но отново е върнато за доразследване.

В крайна сметка през 2001 г. е отменено прекратяването срещу Атанасов. Според обвинението в периода май 1984 г. - февруари 1985 г. като министър-председател в съучастие с Живков той е подбудил министъра на вътрешните работи Димитър Стоянов да злоупотреби и превиши властта си, като възложил на МВР нерегламентирани задачи и въвел фактическо извънредно положение в част от страната. В резултат на това български граждани били противозаконно изолирани в местата за лишаване от свобода, били ограничени да пътуват между градовете и т.н.

Атанасов е разпитан през декември 2012 г. и тогава разследващите му обяснили, че 15-годишната давност по делото срещу него е изтекла на 13 февруари 2000 г. Атанасов е поискал прекратяване. Последните данни по делото са, че то е на производство в Софийската военна прокуратура и срокът му е бил удължен до май 2018 г.

През 2007 г. тогавашният зам. главен прокурор Валери Първанов обясни, че делото не може да се прекрати, преди да бъдат разпитани пострадалите над 400 души. Ако от разпитите им се открият нови престъпления и се повдигне ново обвинение, което предвижда по-тежко наказание и давността е по-дълга, тогава делото може да се възобнови.

Снимка: БТА

В края на миналата година пострадал от Възродителния процес осъди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата. На Ш.С.М. трябва да му бъдат платени неимуществени вреди за периода 1991-2017 г., защото е претърпял разочарование и страх, че дълги години няма изгледи за приключване на делото и обвиняемите ще останат ненаказани. Гражданинът ще бъде обезщетен и за излъганите му очаквания за възмездие за погазените права и достойнство, емоционално напрежение и загуба на доверие в институциите, както и здравословни проблеми. Ш.С.М. иска 100 000 лв., но е предявил само частичен иск за 5001 лв. Софийският районен съд се е съгласил, че справедливият размер на обезщетението е 100 000 лв., и е удовлетворил изцяло частичния иск. Този казус в момента е на втора инстанция в Софийския градски съд, като се чака решението.