Пет екземпляра от защитени видове съгласно Закона за биологичното разнообразие спасиха от Регионалната екоинспекция в Пловдив през почивните дни. Освен тях, експертите са се погрижили и за още 4 диви птици. Спасителните акции са по сигнали на граждани.

Четири новоизлюпени диви патенца, бебе-чухалче, малка кукумявка, костенурка и майка-таралеж с малкото си са сред спасените животни. Те са намерени в различни квартали на град Пловдив и в селата Марково и Ленов. Екоекспертите са преценили, че костенурката е в добро здравословно състояние и са я пуснали в природата.

Останалите животни днес пътуват към Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където ще поемат грижите за тях. Сигналите за намерени бебета птици пред последните седмици се увеличават.

Експертите препоръчват, когато бъде намерено бебе птиче, то да се постави върху клон на дърво или на покрива на сграда в района, където е открито. Често родителите се връщат и намират малкото.

От РИОСВ - Пловдив също така напомнят, че всички видове сухоземни и водни костенурки в България, както и таралежите са защитени видове и тяхното улавяне, пренасяне и отглеждане е наказуемо съгласно Закона за биологичното разнообразие.