В рамките на тази финансова година трудно може да се осигури ресурс за лична помощ за хората с увреждания, най-рано парите могат да бъдат отделени за следващия бюджет за 2019 година. Това каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Министърът увери, че диалогът с майките на деца с увреждания продължава. Разговорите се водят по две линии - по законопроекта за личната помощ на Мая Манолова, както и по законопроектите за социални услуги и за хората с увреждания.

В същото време мълчаливите протести на майките продължават, дори и в този момент навън пред НДК, допълни министърът. Той посочи, че исканията на майките са амбициозни и са за демонтиране на системата, министерството също е почнало работа по реформа чрез подготовката на двата законопроекта.

Според МТСП, за да не почне нов протест след този на майките, е необходимо решението да е общо - не само за хората, които имат нужда от лична помощ и са със затруднения в ежедневните дейности, но и за останалите, които очакват допълнителна подкрепа, каза Бисер Петков.

По отношение на финансовите параметри на законопроекта на Мая Манолова, Бисер Петков посочи, че министерството е направило няколко варианта на обосновка, като най-нискобюджетният е за допълнително 100 милиона лева. Той е при допускане на възнаграждение 1,1 МРЗ.

Водят се и разговори с финансовия министър.

Министърът информира, че вчера е обсъждано с майките дали непременно искат да получават асистентската подкрепа под формата на услуга, защото в много държави тя се получава като финансови средства. По думите на Бисер Петков искането на майките е те да останат при децата си, но вече като наети асистенти от доставчици на услуги със съответно заплащане.

Първоначалната идея за личната помощ се свеждаше до директни целеви плащания за хората с увреждания за асистентска подкрепа, а сега говорим само за услуга, допълни министърът.

Той каза, че не е отречено предложението на майките за преструктуриране на АХУ, както те твърдяха тази сутрин. Предложението се обсъжда, но ние не можем да си позволим да искаме нови щатни бройки, би могло тази част от служителите на АСП, които се занимават с хората с увреждания, да бъдат прехвърлени към АХУ, каза Бисер Петков. Според него обаче трябва да се отговори на въпроса какво това ще промени.

Министърът увери, че се търси най-бързото решение, за да не се допусне прекъсване на изплащането на интеграционните добавки за хората с увреждания след решението на ВАС, с което се отменят текстове от правилника за прилагане на Закона за интеграцията на хората с увреждания, които определят размера на месечните добавки за социална интеграция, транспортни, информационни и телекомуникационни услуги. ВАС смята, че обвързването на размера на месечната добавка с гарантирания минимален доход е незаконосъобразно, тъй като водещият критерий според Закона за интеграция на хората с увреждания за определянето на размера, са единствено индивидуалните потребности на хората с увреждания.

Бисер Петков каза, че целта е максимално бързо да се приемат нормативни промени, като вече е разработен проект за промяна на Закона за интеграция на хората с увреждания, който ще бъде представен от министъра утре на заседание на социалната комисия. Целта е народните представители да се ангажират със законопроекта. Идеята на проектопредложението е, за да няма противоречия между закона и правилника, текстовете, които определят размера на добавките да бъдат уредени в Закона за интеграция на хората с увреждания, а не в правилника за прилагането му, както е в момента. В момента над 500 000 хора с увреждания получават тези добавки, за добавките са предвидени 152 милиона лева в бюджета и не можем да допуснем да има проблеми, каза министърът.

Министърът е разпоредил в социалното министерство да бъдат направени промени във вътрешните правила за командироване, в които да се каже, че всички пътуват с икономична класа, каза министър Бисер Петков в отговор на въпрос за случаите на командироване на служители, довели до оставка на заместник-министър.