Това съобщи арх. Дора Иванова, директор на Фондация „Проект Бузлуджа“ и автор на проекта за реставрация на паметника.

Класацията е част от Програма „Седемте най-застрашени“ на обществено движение „Европа Ностра“, а програмата е подкрепена от Института на Европейската инвестиционна банка. Финалистите ще станат известни на 15 март.

"Ако Бузлуджа бъде част от тях, „Европа Ностра“ ще се погрижи да бъде изготвен цялостен план за спасение на сградата, ще бъдат направени план за действие и предложения за бъдещо предназначение, ще бъдат посочени възможности за финансиране“, заяви тя.

„Опазването на паметника ще бъде подкрепено на едно много високо европейско ниво“, изтъкна още арх. Иванова.

Дали сградата ще бъде част от седемте най- застрашени в Европа обекти, зависи и от реакциите и желанието за опазването и тук на място, в България.

"Имайки предвид, че „Европа Ностра“ е представена в над 40 държави, за тази програма са кандидатствали стотици проекти. Това, че Бузлуджа е избрана за една от 12-те най-застрашени сгради, трябва да ни говори, че тук в България имаме едно много ценно бижу на културното наследство. И ако тук я виждаме като политически разделителен обект, то за Европа е пределно ясно, че този паметник е ценност на европейско ниво. Смятам, че този нов контекст, че Бузлуджа е европейска ценност е най-важното в тази номинация“, обясни каза арх. Дора Иванова.

Предложението за паметника на връх Бузлуджа към Програмата на „Европа Ностра“ за седемте най-застрашени обекта на културното наследство е изпратено от Фондация „Проект Бузлуджа“, а документацията е изготвена от арх. Дора Иванова. Предложението е разгледано и оценено от екип от експерти в различни области.

Арх. Иванова изрази задоволството си от факта, че Областна управа Стара Загора и Община Казанлък са активни партньори на фондацията в дейностите за опазване на паметника на Бузлуджа. Благодарение на усилията на Областния управител Гергана Микова е осигурена денонощна охрана на паметника, като по този начин е спрян вандализмът на това място.

„Ангажираността на местно ниво много ме радва и смятам, че трябва да се използва този момент, в който имаме партньори, подкрепа и признание и на европейско ниво. Мисля, че в този момент и държавата със своите решаващи действия трябва да поеме отговорност и да действа в правилната посока в България“, каза в заключение арх. Дора Иванова.

Миналата година спорът за собствеността на паметника и предявените претенции на БСП за спасяване на паметника предизвикаха остра полемика, но в крайна сметка бъдещето на "спящия великан" остана неясно.

Какви са плановете на БСП за ”Бузлуджа” >>

НА ФОКУС: Архитект за ”Бузлуджа”: Каква съдба чака спящия великан

АНКЕТА: 3 въпроса за паметника на Бузлуджа