На извънредно заседание на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и аварии на 9 юни по повод последиците и пораженията в района на вододайната зона на град Стрелча, бе взето решение да бъде обявено бедствено положение за града от днес - 10 юни.

В заповедта на градоначалника Стойно Чачов се посочва, че причина за обявяването на бедственото положение е усложнената метеорологична обстановка, довела до сериозно компрометиране на вододайната зона на Стрелча.

Има необходимост от предприемане на спешни и неотложни аварийно-възстановителни дейности за прекратяване на последствията, водещи до увреждане на здравето на хората и значителни щети на имуществото.

Бедственото положение се обявява поради няколкократното заливане на водовземните съоръжения на река Стрелчанска Луда Яна и затлачването им с тиня, пясък, чакъл, камъни и дървета, многократното преустановяване на водоподаването към града, изчерпване на запасите от вода в резервоарите и замърсяването им с тиня, а също и поради компрометиране на участъци от довеждащия водопровод - разрушени подпорни стени и оголени тръби.

Според заповедта на кмета бедственото положение в Стрелча е в сила до 17 юни.