В проект се предлага имунизациите срещу грип да могат да се извършат по време на целия епидемичен сезон. Проектът за промяна в наредбата за имунизациите е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за едномесечно обществено обсъждане. Досега експертите препоръчваха ваксинирането срещу грип да се извършва преди грипния сезон - есен-зима, за да има възможност организмът да създаде защита срещу определени грипни щамове.

В проекта се предлага и препоръка за имунизиране на лица на и над шестмесечна възраст, в зависимост от показанията на съответния лекарствен продукт за активна имунизация за превенция на заболяването COVID-19, причинено от вируса SARS-CoV-2.

Поради допълнение на кратките характеристики на прилаганите лекарствени продукти в страната срещу варицела и морбили в проекта се предлага указване на ред за схемите за прилагане на ваксините срещу морбили и варицела като постекспозиционна профилактика.

Предвижда се създаване на Национален експертен съвет по имунизации като консултативен орган, който ще анализира изпълнението на дейностите по имунопрофилактиката в страната и ще предлага мерки за повишаване на имунизационния обхват и подобряване на надзора на имунопрофилактиката. Съветът ще изготвя предложения за политики за имунизация - препоръчителни и целеви имунизации, като периодично и при необходимост ще предлага научни препоръки за прилагането на типа ваксини за отделните възрастови групи за ваксините, които са предмет на наредбата.

Националният експертен съвет по имунизации ще обсъжда въпросите, отнасящи се до имунопрофилактиката на ваксинопредотвратимите заразни болести като при необходимост ще може да предлага въвеждане на нови антигени за задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и схеми за прилагане на съответните ваксини. При промяна в схема на приложение или възрастови групи, както и при въвеждане на нов антиген в Имунизационния календар на България, съветът ще предлага на министъра на здравеопазването типа на ваксините, които следва да се осигурят за неговото изпълнение за период до три години, съобразно броя на подлежащите лица по възрастови групи и броя на приемите от дадена ваксина, е посочено още в проекта.