В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения във водосборите на реките Искър, Марица и Места, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).  Предупреждението е за водосбора на река Искър (река Удрина), на река Марица (река Крива) и на река Места (река Бяла Места).

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива в горните части на водосборите на реките западно от река Янтра, планинските притоци на река Марица и в Западнобеломорски басейн, посочиха още от МОСВ. По-съществени ще са повишенията в планинските части на водосборите.

През юли мощни бури с ураганен вятър, с гръмотевична активност и проливен дъжд връхлетя Северозападна България. Проливни дъждове валяха във Враца, Монтана, Лом, Козлодуй, Брегово, Белоградчик и Видин. Порой имаше и в Търговище. В Харманли също се разрази буря с проливен дъжд, като имаше паднали дървета, премазани автомобили и отнесени покриви. 

При поройните дъждове през юни, които валяха почти без прекъсване, много реки в Монтанско излязоха от коритата си и се разляха на разстояния до 400 метра от тях, язовири преляха през преливниците и имаше опасност от откъсване на диги, хора бяха евакуирани, водата заля много приземни етажи на сгради, дворове, лозя, ниви, градини със селскостопанска продукция, откъсна мостове, отнесе настилки от улици и разруши други съоръжения по инфраструктурата.

Пороите нанесоха поражения за над 20 милиона лева в община Берковица и за около 15-16 милиона лева в община Монтана. В община Георги Дамяново също има щети от стихията, а също и в община Лом.