Образователният министър Николай Денков е подел инициатива за премахване на академичния език от учебното съдържание. Предстои обсъждане на идеята, като целта е знанията, които придобиват учениците, да бъдат практически ориентирани.

Сред основните проблеми, на които се търси решение, са намаляване на обема на учебния материал, намиране на достатъчно време за преговори, както и развитие на личностните умения.

Кина Андреева, главен редактор в едно от най-големите издателства за учебна литература и помагала у нас, коментира пред БНР, че те са  изпълнител, а Министерството на образованието е институцията, която задава съдържанието на учебника и какви умения и какви компетентности децата трябва да придобият в резултат на тази учебна програма.

"Така че аз мога само да приветствам нещо такова, защото през годините, когато се обсъждаха и сега действащите програми, ние многократно сме писали становища до министерството относно това, че програмите са много претрупани, че по някои предмети бяха извършени козметични промени, че има несъответствие по учебните предмети, различни за един и същи клас между учебните програми, но никога тези наши бележки не са били вземани предвид", каза Андреева.

Според нея това ще е един много дълъг процес и изрази надежда, че ако искаме един такъв преглед да е ефикасен и да даде добър резултат, може да се извърши за по-малко от две години.

"Защото е много важно ако искаме да направим наистина нещо добро за нашите деца, да се проучи и опита на водещите държави в областта на образованието. Да се види в тези държави, които имат най-високи резултати на Международното изследване PISA как са сформирани учебните програми, защото в много държави учебните програми са само рамкови и в края на всеки клас детето трябва да придобива умения и компетентност и това се проверява, докато при нас програмите са образно казано и със запетайката, до такива детайли са разписани", добави Кина Андреева.

Новият преглед на съдържанието на учебницита от 1 до 10 клас става 7 години след като просветното министерство направи мащабни промени в учебните програми от 1 до 12 клас и бяха написани нови учебници. В целия процес ще се включат повече от 170 специалисти от цялата страна, съобщиха преди седмица от МОН. Краен срок не бе посочен.

За целта ще бъдат сформирани 2 вида групи. В първата учители, методици и психолози ще анализират учебните програми по различните предмети, за да оценят включените в тях понятия и термини, очаквани резултати, наличието на връзки между различните предмети в съответния клас, както и на връзки между изучавания материал по един и същи предмет в различни класове. Друга, по-голяма група ще включва учители, излъчени от синдикалните и работодателските организации в средното образование и от регионалните управления на образованието, които ще четат учебниците по отделните предмети в съответния образователен етап - начален, прогимназиален и първи гимназиален, и ще преценяват доколко и как учебните програми са намерили отражение в съдържанието им. Паралелно с това МОН ще поръча на независима социологическа агенция да направи допитване. Ще бъдат интервюирани представителни извадки от три целеви групи - учители по общообразователни предмети от 1 до 10 клас, ученици от 1 до 10 клас и родители на такива ученици.