На Международния ден на жената американската търговска камара в България организира конференцията EmpowerHer: Еlevate to exellence, за да отбележи дамите, които се обединяват, за да насърчат нашите знания, умения и поглед към света с увереността, че предприемаческият дух генерира прогрес, съчетан с нежност, стремеж и женска сила.

Събитието бе открито с вдъховняваща реч от вицепремиера и външен министър в оставка Мария Габриел, а сред ключовите послания в рамките на конференцията се откроиха овластяване на жените на работното място, nасърчаване на женското предприемачеството и половото равенство, както и корпоративната и социална отговорност в местната и глобална икономика.

Снимка: dir.bg

"Днес празнуваме женинте, които дават сила, обединяват, издигат нашите знания и умения и разширяват кръгозора ни към света. Аз вярвам в потенциала на жените за икономическия растеж, но и вярвам, че разликата в заплащането между мъжете и жените за труд с равна стойност няма място в демократичното общество. Затова и овластяването на жените е императив за всички нас, които се борим за общество, което да е по-добро, по-спаведливо и приобщаващо. Но също така се борим и за увеличаване на производителността и икономическия растеж.", каза Мария Габриел.

Конференцията се проведе в три последователни панелни дискусии, посветени на лидерството, вдъхновението и жените отвъд успеха.

Снимка: dir.bg

"Американската търговска камара в България изповядва ценности, които са обърнати именно към равенството и борбата с дискриминацията. Посланията, които дойдоха от самите жени на високи постове, изпълниха това събитие с още по-голямо съдържание. Не може светът да бъде доминиран само от мъже или съответно само от жени. И едните, и другите имаме своите качества, които могат да направят света едно по-добро място. Но сега определено е времето жените да вземат нещата в свои ръце - статистиките са впечатляващи, пътят очевидно е ясен.", сподели Иван Михайлов, изпълнителен директор на AmCham Bulgaria. 

По време на конференцията бе представен и проектът INVEST'HER, иницииран от Европейския форум за жени учредители, чиято основна мисия е да преодолее дисбаланса във финансирането на жени предприемачи и да подкрепи дамите в Европа в мисията им да вдъхновяват, насърчават и изграждат нов път за женското предприемачество.

Снимка: dir.bg

"Мислете наистина нестандартно, запазете дързостта и смелостта и нека заедно покажем, че с нашата сила и обществото, и икономиката ни могат да бъдат още по-успешни", призова Габриел.