Седмокласниците, които се явяват днес на националното външно оценяване по български език и литература, пишат преразказ върху творбата "Ева, която расте и се смалява" на Иванка Могилска, съобщи "24 часа".

Текстът е последната задача - преразказ на неизучаван художествен текст - от изпитния вариант 2, който бе изтеглен в Министерството на образованието и науката (МОН) в присъствието на главния секретар на МОН Албена Михайлова и на Евгения Костадинова - директор на дирекцията "Съдържание на предучилищното и училищното образование". 62 877 седмокласници се явиха на изпита, който започна в 9 часа и продължава 150 минути.

Тестът се състои от 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени и включват избор от четири възможности за отговор. Има шест задачи с кратък свободен отговор и една с разширен свободен отговор. Последната задача е преразказът.

42-годишната Иванка Могилска е завършила режисура за драматичен театър в НАТФИЗ, а след това и "Връзки с обществеността" в СУ. През 2004 г. е издадена първата й стихосбирка "ДНК". С третата си книга - стихосбирката "Иначе казано", Могилска печели националната литературна награда "Владимир Башев" през 2012 г.

"Направили сме всичко възможно организацията на изпитите да тече плавно и това не е първата година, в която провеждаме такива изпити. Системата има опит, всички си знаят задълженията и не очакваме да има някакви проблеми, надявам се да няма. Децата да са спокойни и да им харесва това, което пишат и да представят най-доброто от себе си", каза пред журналисти Евгения Костадинова.

Резултатът от националното външно оценяване в седми клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в осми клас. Според промените в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование от тази година учениците подреждат желанията си и в четвърти етап на класиране за прием след седми клас.

На 16 юни е националното външно оценяване по математика. Максималният брой точки на всеки от изпитите е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.