Вариант 2 за 7-и клас се падна на Националното външно оценяване по български език и литература.  Вариантът за изпита за седмокласниците беше изтеглен в просветното министерство, а за 10-и клас вариант не се тегли.

"Направили сме всичко възможно организацията на изпитите да тече плавно и това не е първата година, в която провеждаме такива изпити. Системата има опит, всички си знаят задълженията и не очакваме да има някакви проблеми, надявам се да няма. Децата да са спокойни и да им харесва това, което пишат и да представят най-доброто от себе си", каза в отговор на журналистически въпрос Евгения Костадинова, директор на дирекцията "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН.

Над 117 000 седмокласници и десетокласници се очаква да се явят на националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) днес. Те полагат изпитите в училищата, в които учат, като ще се допускат до залите срещу документ за самоличност. Учениците ще трябва да пишат с черен цвят на химикалката, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

От 9:00 ч. е изпитът по български език и литература за 62 877 седмокласници. Те ще са разпределени в 1700 училища и в 5681 зали. Ангажирани са над 11 000 квестори. Изпитът продължава 150 минути. Тестът се състои от 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени и включват избор от четири възможности за отговор. Има шест задачи с кратък свободен отговор и една с разширен свободен отговор. Последната задача е преразказ на неизучаван художествен текст.

От 11:00 ч. започва изпитът по български език и литература за над 54 500 десетокласници. Националното външно оценяване за тях ще се състои в 1023 училища и в 4592 зали. Ангажирани са над 9000 квестори. Изпитът по БЕЛ в края на първия гимназиален етап е тест с общо 23 задачи. 14 въпроса са с избираем отговор, а шест - с кратък свободен отговор. Има една задача за редактиране и една с разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Изпитът продължава 90 минути.

На 16 юни е националното външно оценяване по математика за учениците от седми и десети клас.

Резултатът от националното външно оценяване в седми клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в осми клас. Според промените в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование от тази година учениците подреждат желанията си и в четвърти етап на класиране за прием след седми клас.

С резултата от националното външно оценяване десетокласниците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втория гимназиален етап. Максималният брой точки на всеки от изпитите е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.

През май се състояха държавните зрелостни изпити в 12-и клас и националното външно оценяване в четвърти клас. Резултатите от тези изпити вече излязоха през миналата седмица.