Днес в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург ще се проведе дебат по специалния доклад за приемането на България и Румъния в Шенген, иницииран от българският евродепутат и лидер на ПЕС Сергей Станишев. С този доклад Европейският парламент ще поиска пълното приемане на България в Шенгенското пространство едновременно със сухопътни, морски и въздушни граници,.

Гласуването ще се проведе във вторник, а през ноември текстът вече получи подкрепа в комисията на ЕП по вътрешни работи с 36 гласа "за" и 4 "против".

Инициативата на Станишев е реакция на лансираната в последната година идея от консервативни и либерални правителства в ЕС за частично членство на България и Румъния в Шенген и поетапно присъединяване първо с въздушни и морски граници, а на по-късен етап със сухопътни.

"Идеята, изглежда, среща одобрението на управляващите в България, но мнозинството в Европарламента е категорично, че такова развитие би било лош прецедент с неблагоприятни последици за свободното движение в Съюза", посочи Станишев.

В текста на доклада той припомня, че поетапното приемане би било силно политически и икономически неизгодно за България, би затруднило прилагането на новите европейски системи за сигурност в страната и рискува отлагането на вдигането на контрола по сухопътните граници за неопределеното бъдеще при неопределени критерии.

Въпреки очертаващата се опозиция на крайнодесни и консервативни евродепутати, се очаква докладът да бъде приет с голямо мнозинство в пленарна зала.

Докладът е част от поредицата инициативи на Станишев и Групата на социалистите в ЕП, целящи да върнат темата в дневния ред на европейските институции и да рестартират процеса за присъединяването на страната ни към Шенген. Сред тях са предложеният от Станишев дебат в пленарна зала на ЕП през декември 2017г., ръководеното от него изслушване в рамките на комисията по вътрешни работи в ЕП на тема "Бъдещето на Шенген" през февруари 2018 г., както и инициирана от него конференция по темата в Хърватия през юни 2018 г.

През май 2018 г. пък беше гласуван и първият годишен доклад на ЕП за функционирането на Шенгенското пространство, в който с общи усилия на български и румънски евродепутати бяха приети текстове в подкрепа на двете страни.

Основните послания в доклада

Основни послания

1. Поетапното приемане на България в Шенген би било прецедент и стратегическа грешка, защото:

-  ще създаде предпоставки за отлагане за неопределеното бъдеще на вдигането на контрола по сухопътните граници (които са по-важни от икономическа и социална гледна точка), както и възможност за поставяне на нови критерии и условности. Вместо да ни позиционира в интеграционното ядро на ЕС, такова решение би демонстрирало продължаващата липса на доверие към страната и в крайна сметка ще остави България на прага на Шенген за дълго време напред;

-  държавата пилее оскъден публичен ресурс за поддържка на вътрешен граничен контрол с Румъния и Гърция (вместо с по-натоварената външна граница с Турция) и в същото време пропуска ползи. Изследванията сочат, че въвеждането на временен сухопътен граничен контрол за всички страни в Шенгенското пространство би довело до еднократни разходи в размер до 20 млрд. евро, както и 2 млрд. евро годишни оперативни разходи. Те са свързани с необходимостта от допълнително финансиране за функционирането на граничните пропускателни пунктове, негативното влияние върху търговията между държавите-членки, както и допълнителни административни разходи;

- ще бетонира двойния стандарт на членство в Шенген, което ще създаде проблеми с прилагането от страна на България на бъдещите системи на ЕС за сигурност и управление на външните граници.Шенгенското законодателство не е предвидено да функционира с два типа държави - пълноправни членки и такива, които са само с единия крак вътре.

2. Ролята на правителството - докладът може да бъде полезен инструмент в преговорите на правителството с други държави-членки.

Хронология на преговорите за Шенген

- 2008 г. - започва оценка за изпълнение на Шенгенските критерии в България;

- 2010 г. - държавите-членки в Съвета излизат с проекторешение за вдигане на вътрешния контрол по морски, въздушни и сухопътни граници;

- 8 юни 2011 г. - ЕП дава одобрение за проекторешението, което се очаква да бъде прието окончателно от държавите-членки след формалното потвърждение за готовността на страната;

- 9 юни 2011 г. - министрите на вътрешните работи на държавите-членки потвърждават изпълнението на всички критерии и поемат ангажимент България да стане пълноправен член на Шенген до септември 2011 г.;

- 22 септември 2011 г. - в резултат от липсата на консенсус между държавите-членки, Полша, като председател на Съвета, предлага компромисно решение за присъединяване на България първо с въздушни и морски граници, а на по-късен етап, чрез отделен законодателен акт, вдигане на контрола по сухопътните граници;

- 13 октомври 2011 г. - на пленарна сесия в ЕП се провежда дебат и е приета резолюция с призив решението да бъде взето незабавно;

- 26 октомври 2012 г. - на срещата на вътрешните министри на държавите-членки в Съвета до решение отново не се стига - в последващи заключения от срещи на вътрешните министри се отбелязва, че поетапното присъединяване е базата за всяко бъдещо решение за приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство.

Развитие и инициативи в Европейския парламент през последната година:

- декември 2017 г. - по инициатива на Сергей Станишев, Групата на социалистите организира специален дебат в пленарна зала и темата за членството на България и Румъния в Шенген беше върната на дневен ред в ЕП;

- февруари 2018 г. - по време на изслушване в рамките на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП за бъдещето на Шенген комисарят по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос, евродепутати и експерти изразяват категорична подкрепа за незабавното приемане на двете страни;

- май 2018 г. - ЕП приема резолюция за функционирането на Шенгенското пространство, с която отново се потвърждава позицията на евродепутатите в подкрепа за членството на България и Румъния;

- 9-ти юли 2018 г. - представяне на доклада за България и Румъния в Шенген с всички граници в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП;

- 5-ти ноември 2018 г. - приемане на доклада в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП с 36 гласа "за" и 4 "против".