Тестовете за COVID в момента регистрират обикновения коронавирус, който съществува от десетилетия сред обществото, а статистиката за заболели от COVID в момента не се отнася до COVID-19 отпреди две години, обясни пред медиите инфекционистът доц. Атанас Мангъров.

Клиничната картина, която дава това, което днес наричаме COVID, е напълно различна от това преди две години, каза още той и добави, че това, което имаме сега като COVID, по нищо не се различава от обикновените вирусни инфекции, с които всеки от нас се среща всяка година веднъж или два пъти. Настоящите коронавируси, които откриваме сега, не са COVID-19, каза доц. Мангъров. Откриваме нещо, което винаги го е имало, но сега го регистрираме заради наличието на тестове, тази подробност дава възможност за много сериозни манипулации върху гражданите, каза още инфекционистът.

Тъй като COVID в момента не е COVID-19, това означава, че и ваксините, прилагани днес, не действат, тъй като са създадени за друг вирус, обясни доц. Мангъров. Той заяви, че днес, две години по-късно, става ясно, че прилаганите ваксини способстват, особено в млада възраст, за развитието на миокардити, автоимунни заболявания, тромбози, а случаите на внезапна смърт при ваксинираните зачестяват, предава БТА. С 16% средно се е увеличила смъртността в ЕС през лятото на тази година, като статистиката сочи, че в държави с по-малък брой ваксинирани, като България, ръстът на смъртност е 1,45. За сравнение при държави със задължителна ваксинация, ръстът е много по-висок (Испания - 37%, Германия - 16%, Гърция - 32%). Доц. Мангъров прогнозира и в бъдеще редица инциденти, свързани с ваксините - събития, които ще бъдат видени в следствие от изминалото време.

България е използвала не повече от половината от закупените ваксини срещу COVID-19

Сметката сочи, че страната ни е използвала не повече от половината от закупените ваксини срещу COVID-19 (общо 15 740 694 дози), а 1/3 от тях са дарени и бракувани. Това съобщи пред медиите председателят на АБВ Румен Петков, който се позова на официални данни, като отговор на въпрос на партията му от Министерството на здравеопазването. Това означава, че Европейската комисия под натиск ни е задължила и ние, като граждани на Р България, сме закупили брой ваксини, който практически не ни е нужен, обясни Петков.

Той отново подчерта, че разследване на Европейската прокуратура по въпроса е задължително, даже закъсняло с повече от година. Петков обясни, че наличието на конфликт на интереси е налице при председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, чийто съпруг е ангажиран в на високо ниво в една от компаниите производителки на ваксини. Поради това тя трябва да бъде отстранена от длъжност, за да не влияе върху разследването. Начинът обаче, по който Европейската прокуратура започва разследването, дава основание да считаме, че ЕП е част от корупцията и е неспособна да води разследване, което да отговаря на очакванията на гражданите на Европа за справедливост и за получаване на заслуженото от всички, които са извършили действия в ущърб на интересите на Съюза и на държавите членки.

КОЛКО ВАКСИНИ СМЕ КУПИЛИ, ИЗХВЪРЛИЛИ И ДАРИЛИ - ОТГОВОР ОТ МЗ:

По въпрос 1: Какъв е общият брой на ваксините срещу COVID - 19, които Република България е закупила през Европейската комисия в общоевропейската обществена поръчка?

Република България участва в Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини ("Advance Purchase Agreement") с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19. Споразумението е одобрено с Решение № 491 на Министерския съвет от 2020 г. и е ратифицирано от Народното събрание със Закон за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини ("Advance Purchase Agreement") с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19 (обн. ДВ, бр. 71 от 2020 г.).

Въз основа на това споразумение Република България участва в Споразуменията за предварителна покупка (АРА) за разработване, производство, опции за приоритетно закупуване и доставка на успешна ваксина срещу COVID-19 за държавите-членки на ЕС, сключени от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти Biontech Manufacturing GmbH и Pfizer Manufacturing Belgium NV, Astra Zeneca, Sanofi Pasteur SA и Glaxosmithkline Biologicals SA, Curevac AG, Moderna Switzerland GmbH и Valneva Austria GmbH, въз основа, на които e получила, получава и/или предстои да получава ваксини срещу COVID-19.

Ваксината, произведена от Janssen Pharmaceutica NV, България получава въз основа на Споразумението за подпомагане на препродажбата от и между Република България и Кралство Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за целите на закупуването и доставката на ваксина срещу COVID-19 за България и на Споразумението между Кралство Швеция и Република България за препродажба на ваксина срещу COVID-19, разработена от Janssen Pharmaceutica NV.

Общото количество закупени към 30.09.2022 г. ваксини срещу COVID-19 е 15 740 694 дози.

По въпрос 2: От коя фирма - производител какъв брой ваксини са закупени?

Закупените към 30.09.2022 г. от Република България количества ваксини срещу COVID-19 от различни производители, са както следва:

- От производителя Biontech Manufacturing GmbH и Pfizer Manufacturing Belgium NV - 8 486 894 дози;

- От производителя Moderna Switzerland GmbH - 958 100 дози;

- От производителя Astra Zeneca - 4 518 400 дози;

- От производителя Janssen Pharmaceutica NV - 1 777 300 дози.

По въпрос 3: Колко от вксините в България са дарени и на кого?

В периода 2021-2022 г. са дарени общо 3 322 900 дози от ваксина Vaxzevria, съответно на Кралство Бутан, Босна и Херцеговина, Народна република Бангладеш и Ислямска република Иран и 310 050 дози от ваксина Comirnaty на Република Северна Македония и Босна и Херцеговина.

Приложено Ви предоставям в табличен вид, посочената информация.

По въпрос 4: Колко от ваксините в България вече са бракувани?

Бракувани ваксини срещу COVID-19 - 1 279 525 дози (Vaxzevria, Comirnaty, Spikevax, JCOVDEN).

По въпрос 5: Колко от ваксините в България подлежат на бракуване?

Ваксините срещу COVID-19 се бракуват периодично при изтичане срока на годност на неизползвани многодозови флакони, използвани частично многодозови флакони и при счупване на флакон или установено неправилно съхранение на флакони. Предвид това не може да бъде предоставена предварително такава информация.

По въпрос 6: Каква е технологията, която се следва, за да бъдат бракувани ваксините с изтекъл срок?

При унищожаването на ваксините се прилага реда, определен в Наредба № 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването на лекарствените продукти.