Правителството одобри промени в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.

Хората, които придружават дете на възраст между 14 и 18 г. на обществени места след 22,00 ч., ще трябва да носят допълнителна декларация, ако не са родител, попечител или лице, полагащо грижи за детето. Това предвиждат промени в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, приети днес от правителството.

Така ако родител не може да заведе детето на кино или заведение след уречения вечерен час, той ще трябва да подготви декларация за този, който ще го замести.

Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри, чиито обекти се посещават от деца, се задължават да поставят на видно място за клиентите, на входните места, табло с информация за изискванията за придружаване на деца на обществени места, включително за изискването за представяне на декларацията по образец, както и да публикуват тази информация и на поддържаните интернет платформи.

Предвижда се в обектите да не се допускат лица, придружаващи деца след 22.00 часа, без представянето на декларация.

Промените привеждат наредбата в съответствие с нови текстове от закона за закрила на детето. Общественото им обсъждане бе миналия декември. В мотивите е посочено, че новите текстове са съгласувани с децата от Съвета на децата, въпреки че в тях трудно се открива нещо, което да налага това.