Александровска болница ще бъде финансово подпомогната от Българската банка за развитие, съобщиха от лечебното заведение след среща между ръководството на болницата и Надзорния съвет на банката.

От представителите на банката е изразена готовност за отпускане на финансиране от пет милиона лева на болницата, както и гарантиране на доброто управление на дълга на лечебното заведение, който е 40 млн. лв.

Кредитната линия от банката ще бъде в допълнение към предоставените от Министерството на здравеопазването средства в размер на 35 млн. лв. Тя ще даде възможност на Александровска болница да разплати просрочени задължения към доставчиците на лекарства и медицински изделия.

Новото финансиране ще позволи да се договорят по-благоприятни търговски условия с доставчици, като същевременно се осигурят ликвидни средства за осъществяване на оперативната дейност на лечебното заведение. Средствата ще послужат и за инвестиции в медицинска апаратура за оказване на качествена болнична помощ по стандартите за добра медицинска практика.

През юли тази година Министерският съвет отпусна със свое постановление допълнителни средства на Министерството на здравеопазването за предоставяне на заем на Александровска болница. С проекта на постановление чрез бюджета на Министерството на здравеопазването на болницата бяха предоставени 35 млн. лв. за погасяване на просрочени задължения на лечебното заведение, натрупани от 2013 г. до сега.