Акад. Юлиан Ревалски е избран за втори мандат за председател на Българската академия на науките (БАН) за периода 2021-2024 г. Заседанието на Общото събрание на БАН за избор на председател се състоя днес онлайн, съгласно противоепидемичните мерки в страната, а тайното гласуване беше по предварително уточнен график, съобщи пресцентърът на академията.

Акад. Ревалски е избран за председател с 68 гласа от 86 гласували членове на Общото събрание на БАН. Подадени са 9 бели бюлетини, 2 гласа са невалидни, а 7 души са гласували с "не". Акад. Юлиан Ревалски беше единствен кандидат за поста.

В Програмата си за управление (2021-2024 г.) той акцентира върху устойчивото развитие на човешкия научен потенциал в Академията, активното участие на учените от БАН в иновационни разработки, още по-широко участие на БАН в образователния процес на всички нива и затвърждаването на Академията като основния експертен център на страната.

Акад. Ревалски е председател на БАН от 2016 г., а в периода 2013-2016 г. е директор на Института по математика и информатика на БАН. Областите му на научен интерес са свързани с изследване на операциите - оптимизация, вариационен анализ, теория на игрите; функционален анализ - геометрия на банахови пространства и монотонни оператори, и в сферата на общата топология - топологични методи в оптимизацията и многозначни изображения. Има 60 научни публикации, цитирани над 600 пъти, информират от академията.