Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов се среща с кмета на Ямбол Валентин Ревански и екипа му, съобщават на сайта на общината. Градоначалникът обяви, че ще свика референдум по темата за прадвидения на територията на Кабиле казармен район с бригада от 2000 войници на НАТО. "Спокойствието и сигурността на хората нямат цена", заяви Ревански.

Пред ръководството на общината Ефтимов разясни, че Министерството на отбраната предвижда разширяването на казармен район Кабиле за ниво бригада от 2000 военни, но тя ще остане изцяло българска, а не българо-американска съвместна база, каквато е тази на Ново село. Този район е препоръчан, заради близостта му до летище и пристанище, до полигон "Ново село", както и заради изградената железопътна и пътна инфраструктура.

Той каза още, че в базата на Кабиле не са правени инвестиции от 30-40 години. Сега се предвижда да бъдат основно ремонтирани сградите, да се изградят нови трафопостове и канализацията, като средствата ще бъдат осигурени от държавния ни бюджет и от бюджета на НАТО.

Процедурите за това вече са стартирани от страна на Министерството на отбраната. Предвижда се и изграждане на временен лагер по искане на ръководството на водената от Италия Многонационална бойна група на НАТО.

Ефтимов допълни, че освен повече сигурност и надеждна отбрана, съюзните формирования у нас ще донесат и икономически ползи, като биха подпомогнали местния бизнес в областта на строителството, осигуряване на комунално-битови услуги и стоки.

"Проблемът е, че казарменият район на Кабиле е в близост до урбанизираната територия на Ямбол. В случая за нас е важно спокойствието на гражданите", каза Валентин Ревански. Той допълни, че Ямбол се бори за всеки нов жител, за това са създадени нови социални програми, за хората, които предпочетат да живеят в града, инвестира се не само в инфраструктурата, а и в образованието и спорта.

Кметът заяви категорично, че той и екипът му ще спазят обещанията пред гражданите да се направи допитване или местен референдум, както го правят по всички по-важни въпроси.

"По време на срещите си с граждани, основните им искания към нас бяха да се чуе мнението на жителите на Ямбол относно мигрантски центрове и бази на НАТО. Аз и екипът ми сме хора, които изпълняваме ангажиментите, които поемаме!", заяви Валентин Ревански.

Двете страни постигнаха договорка да се проведе разяснителна кампания сред населението от страна на Министерството на отбраната, за да може гражданите да вземат информирано решение по въпроса за държавното решение за разширяване на казармения район.