Общо 122 199 граждани са потърсили съдействие от омбудсмана, 45 016 са постъпилите жалби и сигнали на граждани, се посочва в отчета на омбудсмана Мая Манолова за близо четиригодишния период на поста й - от 20 октомври 2015 г. до 29 август 2019 г.

В топ пет на жалбите и сигналите за нарушения, свързани с права на потребители - 11 291, като от тях за социални права - 6 360, с основни права и свободи - 5 858, с право на собственост - 4 584, в изпълнителното производство - 3 318.

43 569 са приключените жалби и сигнали, а 5 113 препоръки са отправени към държавни и общински органи, от които всяка втора е изпълнена. През периода е имало 114 изнесени приемни на омбудсмана в страната и чужбина, пет мобилни приемни във влак, четири големи тематични приемни /"Топлофикация", ЧСИ, права на децата, проблеми на медицински специалисти/

Работните посещения на омбудсмана в страната и чужбина са 175.

Сред законодателните инициативи и препоръки за нормативни промени са Граждански процесуален кодекс, Закон за защита на потребителите и Закон за международен търговски арбитраж, законодателно уреждане на дейността на арбитражните съдилища по инициатива на омбудсмана, Изборния кодекс, Закон за данъка върху добавената стойност, Кодекс за социално осигуряване, Закон за кредитиране на студентите и докторантите, Закон за управление на отпадъците, Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете, Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Сред кампаниите, инициирани от омбудсмана, са кампания за ограничаване правомощията на арбитражните съдилища, за намаляване на юрисконсултските възнаграждения, срещу произвола на ЧСИ, за падане на ДДС върху дарените храни, за ранното пенсиониране на съкратените миньори, в подкрепа на децата от социално слаби семейства и неравностойно положение, "Без такса в детските градини", срещу измамите със земеделски земи, за осигуряване на постоянна персонална помощ за деца-сираци, Европейска кампания срещу двойния стандарт при храните в ЕС.

Организирана е и социална кухня - работила от 17 декември 2018 г. до 25 април 2019 г. изцяло с дарения от най-големите търговски вериги и производители на храни в двора на столичния храм "Св. Кирил и Методий" на Женския пазар. На ден са раздавани по 500 порции топла супа, плод, кисело мляко и хляб.

Създадена е и мрежа на Балканските омбудсмани - форум с участието на 13 държави от региона, между които Сърбия, Черна гора, Хърватска, Босна и Херцеговина, Румъния.

Институцията на омбудсмана получи най-високия статут за работата си в пълно съответствие с изискванията на Парижките принципи на ООН за правозащитните организации, се посочва още в отчета. Чрез него Омбудсманът получава възможност да участва и да изразява позиция в заседанията на всички комитети по правата на човека на ООН, както и в Съвета по правата на човека.