Мая Манолова внесе в деловодството на Народното събрание Закон за гражданската несъстоятелност. В сградата на парламента омбудсманът дойде с представители на "Българска стартъп асоциация". Заедно с тях пред журналисти в парламента Мая Манолова аргументира необходимостта от приемането на закона. Манолова посочи, че страната ни е единствената държава в ЕС, която няма такъв закон. Освен това задължението за приемането на подобен норматив, произтичали и от приетата през юни и вече влязла в сила европейска директива.

Със законопроекта се въвежда процедура по обявяване на личния фалит и опрощаване на част от задълженията на физическите лица и предприемачите към кредиторите.

След внасянето на готвените в продължение на година текстове, те могат да бъдат припознати от народни представители и поставени на обсъждане в пленарна зала.

Манолова отбеляза, че това е един много важен и чакан закон от българските граждани, особено от хората, които са изпаднали в "дългово робство".

Сред аргументите в подкрепа на законодателната инициатива Манолова визира свръхзадлъжнялостта на гражданите. Според данните, представени от омбудсмана, България е на четвърто място по свръхзадлъжнялост.

"Близо 800 млн. лв., годишно са лошите и необслужвани кредити", каза Манолова. По думите й става въпрос не само за дългове към банки, но и за дългове към фирми за бързи кредити, лизингови компании, към колектори и различни монополни дружества.