Турският посланик Хасан Улусой препоръча "по-ефективно изучаване на турски език в училищата в България". Той произнесе реч при откриването на нов завод за производство на автомобилни части край Кърджали, който е собственост на турска

компания. Улусой изказа препоръка на турски работодатели в България, които биха увеличили инвестициите си у нас, ако има повече работна ръка, която владее турски език.

Ето ги думите на дипломата, които някои политици изтълкуваха като опит за намеса във вътрешните ни работи:

"Колкото повече нараства борят на онези български граждани, които, освен български, владеят добър устен и писмен турски език, толкова повече това ще насърчи притока на турски инвестиции в страната. Разчитаме на българските власти за по-ефективно изучаване на български език в училищата от страна на българските граждани и най-вече на сънародниците ни. И ние сме готови да съдействаме в тази посока".