Високите цени на енергията поставят все повече граждани на Европа в риск от енергийна бедност. Около 7% от населението на ЕС не е имало достъп до адекватно отопление през 2021 г. България е сред най-засегнатите държави - през 2020 г. над една пета от българите са имали просрочени задължения за комунални услуги, а 27.5% от анкетираните домакинства не са били в състояние да поддържат дома си достатъчно топъл.

Тази стойност е 3.5 пъти по-висока от средната за ЕС. По данни на Евростат за 2021 г., 30% от българите не успяват да покрият разходите си за отопление.

У нас предстои приемането на дефиниция за енергийна бедност, както и на решителни мерки за справянето с нея. Страната трябва да изпълни този ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост до края на годината. За намирането на консенсус е необходим честен разговор между заинтересуваните страни, както и политическа воля за решения, влияещи върху живота на над два милиона българи.

За да започнат този разговор, Сергей Станишев и Делегацията на българските социалисти в ЕП организираха Дискусията "Да намалим сметките - енергийната бедност и цените".

Тя беше проведена в Sofia Event Center днес, а потребителите на Dir.bg я проследиха на живо.

Събитието е част от кампанията на Групата на социалистите и демократите в ЕП "Bring the bills down", включваща предложения за 15 конкретни мерки и 100 млрд. евро Зимен пакет за солидарност за гражданите и бизнеса на страните-членки.

Дискусията събра на едно място министри, народни представители, членове на ЕП, институции, синдикати, работодатели, местни власти, неправителствени организации и медии.

В първия панел участваха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, председателите на Комисиите по енергетика и по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание - Делян Добрев и Георги Гьоков, омбудсманът на Република България Диана Ковачева.

Във втория панел дебатираха министърът на земеделието Явор Гечев, председателят на КЕВР - Иван Иванов, Цветелина Пенкова - член на ЕП, президентът на КТ "Подкрепа" - инж. Димитър Манолов, президентът на КНСБ - Пламен Димитров, изпълнителният директор на НСОРБ - Силвия Георгиева, изпълнителният директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект" - Драгомир Цанев, изпълнителният директор на Асоциация "Прозрачност без граници" - Калин Славов.