Прокуратурата прекрати разследването по снимките с пачки и кюлчета, за които се твърди, че са от спалнята на Бойко Борисов, съобщиха от държавното обвинение. Аргументът сега е, че те са подправени и престъпление няма.

Досъдебно производство е образувано на 29.07.2020 г., като към него са обединени материали по досъдебно производство, образувано във връзка с публикувани на 09.11.2021 г. нови снимки, за които се твърди, че са от жилището на Бойко Борисов.

Първата серия снимки на Борисов се появи през лятото на 2020 г., когато имаше масови граждански протести срещу управлението на ГЕРБ. На кадрите се вижда, че Борисов спи с пистолет, а в чекмеджето на нощното му шкафче има пачки пари и кюлчета злато. Борисов твърди, че автентична е само снимката, на която се вижда как той спи в спалнята си, но не и останалите снимки с пачките по 500 евро и златото в чекмеджето на нощното му шкафче. По думите му бил "нащракан" от една "прекрасна госпожа", която впоследствие сравни с шпионката Мата Хари, задето вкарала в дома му парите и златото.

Първият път разследването беше прекратено този май, но постановлението за това беше отменено от Софийската апелативна прокуратура, която даде на Градската указания за извършването на допълнителни действия по разследването.

И тези указания са изпълнени в цялост и коректно, уточняват сега от държавното обвинение, но данни за престъпление, извършено от Борисов, не е установено.

Следва подробно изброяване на извършените процесуално-следствени действия - седем компютърно-технически експертизи на 16 снимки и един видеоматериал, допълнителна разширена комплексна компютърно-техническа, както и лицево -идентификационна. 

Изводът е, че не е възможно да се установи категорично дали снимките и видеоматериалът отразяват обективната действителност, защото файловете не са оригиналните. Нещо повече, събрани са доказателства, че снимките са подправени. Ниското качество на видеофала и приложена компресия пък не са позволили идентифициране на заснетото отражение на лицето, което прави записа.

Разследващите са търсили съдействие от няколко европейски държави, но не са успели да получат потвърждение, че заснетите на снимките банкноти в евро и жълти предмети, наподобяващи златни кюлчета, са се намирали наистина на шкафчето в спалнята на експремиера.

Самият Борисов в качеството си на на свидетел е декларирал, че никога не е държал пари, златни кюлчета и други ценни вещи в нощно шкафче, че не знае кой и кога е направил снимките и видеозапис, а репликата му "че снимките може да са направени от една "прекрасна госпожа" били шега, посочват още от държавното обвинение.

Повторното прекратяване на разследването подлежи на проверка от Софийската апелативна прокуратура.

Ето и подробното описание на прокуратурата на действията й по т. нар. дело "Чекмеджегейт":

"В рамките на досъдебното производство са назначени и изготвени седем броя компютърно-технически експертизи на 17 файла - 16 бр. снимки и един видеоматериал, както и една допълнителна разширена комплексна компютърно-техническа и лицево-идентификационна експертиза.

Изготвените експертизи сочат, че приобщените по делото файлове със снимки и видеозапис представляват резултат от използвано техническо средство, но въпреки че са изчерпани способите на доказване, предвидени в НПК, не е възможно да се установи категорично дали отразяват обективната действителност, тъй като същите не са оригиналните файлове, а техническото средство, с което са направени, не е установено.

По делото са събрани доказателства за това, че снимките са подправени. Експертизите установяват подправка в метаданните им и констатират несъответствия в изображенията, които обосновават предположение за манипулиране и поставят под съмнение истинността на направените копия на снимковия материал. (Пример - файл MG_7777.JPG - съдържа дата на заснемане 25.09.2017 г., а метаданните са били променени с дата 22.07.2024 г., която все ще не е била настъпила към момента на публикуването на снимката - 17.06.2020 г.)

Допълнителната разширена комплексна компютърно-техническа и лицево-идентификационна експертиза, назначена след указанието на АП-София, е изследвала и видеофайла. От изследването се потвърждават констатациите на предходната експертиза. От файла са премахнати част от характеристиките и лична информация, в това число са заличени датата на създаване и модела на използваното устройство. Установява се единствено, че е използван мобилен телефон, марка "Apple". Резолюцията на видео файла е една от най-ниските възможни, при което не се отразяват частни индивидуални белези на обекти, заснети на средна и далечна дистанция. Ниското качество на изследваните кадри, заснети при лоши светлинни условия, при движение на камерата, с ниска резолюция и приложена компресия не позволяват идентифициране на заснетото отражение на лицето, което прави записа.

От СГП са изготвени и изпратени пет Европейски заповеди за разследване (ЕЗР) до следните държави-членки на ЕС - Германия, Франция, Австрия, Испания, Белгия във връзка с изследвания снимков и видеоматериал, на които са изобразени банкноти в евро, както и жълти предмети, наподобяващи златни кюлчета. В рамките на разследването от СГП са събрани множество сведения от различни държавни институции - министерства, Българска народна банка, Агенция "Митници".

Не е възможно да бъде доказано по несъмнен начин дали процесните предмети (банкноти с номинал 500 евро, златни кюлчета и пистолет) действително са се намирали на изобразеното на снимките място. Не може да бъде доказано и дали пачките с банкноти с номинал 500 евро съдържат и други банкноти (освен тази, която се вижда най-отгоре), колко на брой са и на каква обща стойност.

Според отговора на Централната банка на Република Франция една от тези банкноти (със серия и номер U09014849096) не съществува, което допълнително разколебава извода за достоверност на снимките. Всичко това навежда на извод, че обективно е възможно да са били извършени манипулации на направените снимки, включващи добавяне на нови детайли, изменение на съществуващи или изтриване на такива. В отговорите от националните банки на Германия и Испания се посочва, че не са в състояние да установят дали посочените на снимките банкноти са в обращение или същите са изтеглени.

За банкнота, която според серийния й номер би трябвало да е пусната в обращение от Централната банка на Република Австрия, прокуратурата във Виена е поискала допълнителна информация. Следва да се отбележи, че във връзка с изготвената ЕЗР наблюдаващият прокурор е предоставил на австрийската прокуратура всички данни и факти, въз основа на които е образувано и се води разследването - публикувани в медиите снимки и видеофайл, за които са изнесени твърдения, че са от дома на бившия министър-председател на Република България, на които се виждат предмети, отговарящи на обективните белези на евробанкноти и кюлчета с благороден метал. От страна на австрийската прокуратура е изпратен отговор, че Европейската заповед за разследване не може да бъде изпълнена, тъй като деянията, за които у нас се води разследването, в Австрия не съставляват престъпление, нито административно нарушение.

При детайлното изследване на изображенията, съдържащи се в процесните файлове, са установени множество несъответствия - липса на водни знаци на изображения на банкнотите с номинал от 500 евро; несъответствие в цвета на холограмните знаци на изображения на банкноти; разлика в оцветяването на номиналната стойност на изображения на банкнотите при наличното осветление; наличие на размити петна по части от изображенията на банкнотите; физическото разположение на използвания ластик; разлика в структурата на две или повече изображения на банкноти, намиращи се на една снимка (много добра резолюция на банкнота, на която се вижда серийният номер и размазани букви и цифри на банкноти, на които не се виждат серийни номера). На някои снимки ластиците, използвани за стягане на банкнотите, са в неестествена позиция, а на други снимки - изобщо липсват.

От постъпилата в СГП от Кралство Белгия информация за предметите, с обективни признаци на кюлчета от благороден метал, не е възможно да се проследи и установи по несъмнен начин дали същите са били внесени или изнесени през границата на Република България, нито дали и от кого евентуално са били предмет на покупко-продажба у нас.

Въпреки че са извършени всички възможни действия по разследването, не може да бъде доказано по несъмнен начин на коя дата и от кого са били заснети съдържащите се на процесните седемнадесет файла снимки и видеозапис. Датите, съдържащи се в метаданните на някои от файловете, не могат да се приемат за достоверни предвид назначените и изготвените по делото експертизи. Поради това не се установяват и действителните дати, на които снимките са направени, за да могат да се търсят лицата, които са посещавали имота. Отделно от това липсва и информация за лицата, които са посещавали имота изобщо, защото охраната от НСО не е имала задължение и не е записвала данните на посетителите.

В хода на досъдебното производство са разпитани служители на НСО, озеленител, както и лицата, отговарящи за хигиенно-битовите нужди на имота, обитаван от тогавашния премиер. Разпитани са лица, спрямо които са отправени твърдения, че са правили лични подаръци на тогавашния министър-председател. Същите са отрекли да са посещавали имота и/или да са правили подаръци.

В качеството си на свидетел Б. Борисов е посочил, че никога не е държал пари, златни кюлчета и други ценни вещи в нощно шкафче. Заявил е също така, че не знае кой и кога може да е правил процесните снимки и видеозапис, а относно негови изявления пред медиите, че снимките може да са направени от една "прекрасна госпожа", заявява, че се е пошегувал, провокиран от журналистически публикации, според които снимките са направени от жена.

Невъзможно е установяването на това кой е изпратил файловете със снимките и видеозаписа до различни медии, тъй като същите са изпращани от безплатни електронни адреси в "Guerrilla Mail", които съществуват до 60 минути. За изпращането на мейлите е използвана публично достъпна свободна Wi-Fi мрежа, намираща се в близост до НДК и поддържана от Столична община.

От всичко изложено дотук се налага единственият възможен правен извод, че двете деяния, за които се води досъдебното производство, не съставляват престъпления по чл. 287а, т. 3 от НК и по чл. 339а, ал. 1 от НК, както и че от извършеното разследване не са събрани доказателства за извършено друго престъпление от общ характер.

По делото не се съдържат доказателства, нито дори достатъчно данни, за да се разследва престъпление, свързано с естеството на наблюдаващите се на снимките и видеозаписа вещи (евробанкноти, златни кюлчета и пистолет), нито за престъпление, свързано с произхода на тези вещи или режима на тяхното държане - например вещно укривателство по чл. 215 от НК, изпиране на пари по чл. 253 от НК, присвояване, подкуп или друго корупционно престъпление, държане на огнестрелно оръжие без надлежно разрешително по чл.339 от НК, или друго престъпление, свързано с дейности с огнестрелни оръжия.

Поради това, че деянията - предмет на разследването, не съставляват престъпление, прокурор при СГП е изготвил постановление за прекратяване на досъдебното производство. То подлежи на проверка от гореинстанционната прокуратура."