"ЧЕЗ Разпределение" не е собственик на шахтата, при която е възникна инцидентът със смъртта на 16 годишно момче на бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" в неделя след 12 ч. Това съобщиха от дружеството след като извършили проверка.

"Дружеството няма свои кабели във въпросната шахта. Мрежата ниско напрежение на компанията преминава от другата страна на бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов", се казва в изявлението.

"През 2011 г. в "ЧЕЗ Разпределение" е постъпило искане за присъединяване на обект "павилион", който е присъединен със статут "преместваем обект", в съответствие с действащата нормативна уредба. Точката на присъединяване е най-близкото възможно място от мрежата на дружеството, където се монтира и електромерът.

Съгласно Закона за енергетиката, съоръженията след електромера се изграждат от клиента и са негова собственост. Ангажимент на клиента е и поддръжката на съответните съоръжения. Собственикът на обекта е декларирал, че електрическите инсталации след точката на измерване съответстват на изискванията за безопасност и техническите норми", пишат от "ЧЕЗ Разпределение".

Оттам казват още, че ще окажат пълно съдействие на разследващите органи, както и ще предостави всякаква необходима информация.