През май оборотът в раздела "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети", изчислен по календарно уточнени предварителни данни на НСИ, е с 1,8 на сто по-малък на годишна база.
По сезонно уточнени данни през май оборотът в търговията на дребно по съпоставими цени намалява с 0,3 на сто спрямо предходния месец. Оборотът през май спрямо предходния месец намалява в почти всички икономически дейности.

Намалението е най-голямо в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1,6 на сто, а най-малко - в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 0,1 на сто. Освен поръчките по телефона и интернет, известно оживление има в търговията с лекарства и компютърна техника, показват данните.

Голям спад на оборота на годишна база има при продажбите на текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 18 на сто, в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 10 на сто, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 5,7 на сто, и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2,6 на сто.

По предварителни данни през май 2012 г. индексът на промишленото производство има ръст с 0.9% на годишна и на месечна база.

НСИ отчита по предварителни данни общо намаление с три на сто на строителната продукция през май в сравнение със същия месец на миналата година. При строителството на сгради спадът е с 8,2 на сто, при гражданското/инженерното строителство е регистрирано увеличение от 4,4 на сто.