Поводът са промените от началото на тази година, които засягат над 350 000 български граждани, осигуряващи се за своя сметка, съобщиха от НАП.

Писмата са до счетоводители, адвокати, консултанти, архитекти, занаятчии, земеделски производители и еднолични търговци.

В електронните писма има пълен комплект информационни материали и образци на декларации, които гражданите, осигуряващи се за своя сметка, трябва да подават през 2010 година.
Една от важните промени е, че от 1 януари минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица се повиши от 260 лв. на 420 лв. на месец, а за регистрираните земеделски и тютюнопроизводители от 130 лв. стана 240 лв. През 2009 г. земеделските и тютюнопроизводителите, които извършват само земеделска дейност, можеха да се осигуряват само на 65 лева. От 2010 г. тази възможност отпадна.

В писмата освен новите моменти в осигурителното законодателство, на самоосигуряващите се граждани се напомня какви видове декларации са задължени да подават в НАП.