"Кинтекс" изнесе оръжие за 83,862 млн. лв. през първата половина на годината. Това е с 45% по-малко от износа за първата половина на 2017 г., става ясно от финансовия отчет на държавното дружество, изпратен в Министерството на финансите.

Печалбата на Кинтекс до юни е 12,234 млн. лв., при 12,87 млн. лв. година по-рано, което е спад с 5%.

През второто тримесечие на годината Кинтекс е осъществил износ на оръжие за Алжир и Етиопия на стойност 10,687 млн. долара. Като експортът за Алжир е за 9,383 млн. долара, а за Етиопия - за 1,3 млн. долара.

През тримесечието са подписани нови договори на обща стойност 67,27 млн. долара с Министерството на отбраната на Индия и с ВВС на Индия. Изпратени са и оферти в отговор на запитвания или обявени тръжни процедури за въоръжение от Министерствата на отбраната на Алжир и Индия.

Намалява печалбата и на "Вазовските Машиностроителни заводи". За полугодието ВМЗ-Сопот има печалба от 5,784 млн. лв., при 83,57 млн. лв. за същия период на миналата година. Приходите от продажби на дружеството са 76,875 млн. лв., което е намаление с 67% спрямо отчетените приходи година по-рано. До края на годината обаче се очаква ВМЗ да изпълни договори за реализация на готова продукция за 150 млн. лв.

Намаляват приходите и печалбата и на другото дружество от военнопромишления комплекс на държавата - НИТИ. Приходите на дружеството от продажба на военна продукция са 1,248 млн. лв., при 1,493 млн. лв. за първата половина на 2017 г. Реализираната печалба от дружеството от януари до юни е само 41 хил. лв., при 62 хил. лв. година по-рано.