Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" избра Ива Иванова за изпълнителен директор на разплащателната агенция. В съответствие със законовите изисквания, кандидатурата е по предложение на министъра на земеделието и храните Георги Тахов след съгласувателна процедура с министър-председателя Димитър Главчев. Това съобщи ДФ "Земеделие" след заседанието на управата си, провело се на 7 май.

Ива Иванова е магистър по "Право на Европейския съюз" от Софийски университет "Св. Климент Охридски", съвместно с Университета в Нанси - Франция. Има и магистърска степен по "Международен бизнес" от Икономически университет - Варна. Владее английски език.

От 2010 г. до момента Иванова заема различни длъжности в Държавен Фонд "Земеделие". Професионалният й път в ДФЗ започва в дирекция "Договориране по прилагане на мерки за развитие в селските райони" като експерт, като през 2015 г. израства в длъжността главен експерт, отбелязва в съобщението си ДФ "Земеделие".

През 2019 г. Иванова е повишена в началник отдел "Договориране по частни мерки", а две години по-късно оглавява дирекцията "Договориране по прилагане на мерки за развитие в селските райони".

С решение на Управителния съвет на ДФ "Земеделие" от 19 август 2022 г. Ива Иванова е назначена за заместник изпълнителен директор с ресори Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020.