Факт е, че България и желанието ѝ за присъединяване към еврозоната вече са на дневен ред. Годността на съдебната и политическата власт, както и тази на администрацията в страната, трябва да бъдат доказани, преди да се случи това членство. Това каза Георги Ганев, програмен директор Икономически изследвания в Център за либерални стратегии, пред телевизия "Блумбърг".

Ганев коментира, че случващото се в България в момента в по-голямата си част представлява просто имитация. Гостът припомни, че присъединяването на България в ЕС беше компромисно и се изпълни с обещанието, че страната ще подобри правораздавателната си система. Според него все още не може да се отчете напредък в тази насока.

"Освен права, членството в еврозоната носи и задължения. Няма как да влезем в сърцевината на европейската интеграция само с имитиране на спазване на правилата. Необходимо е подобрение и в политическата, и в съдебната власт. Без върховенство на правото не може да се говори и за присъединяване към еврозоната", смята Ганев.

Според експерта ще предстоят множество проверки в страната както на политическата и съдебната власт, така и на банковия сектор. Той посочи, че не само трите най-големи банки в страната, което е задължително, а и множество други, ще получат оценката на Европейската централна банка (ЕЦБ).

"ЕЦБ ще погледне банките с очи, различни от тези на българските надзорници. Ще стане ясно колко са коректни отчетите, които подават те".

Ганев смята, че реално дори управляващите в страната нямат желание за това присъединяване, по-скоро мотивацията им е продиктувана от факта, че повечето българи го искат. Като "имитация" той определи и политическия стремеж в момента към това членство.

"Голяма част от управляващите не искат присъединяването на България в еврозоната, но то е много желано от българите. Политическата класа няма как да заяви открито нежеланието си, защото то ще доведе до негативни последици за управляващите", казва експертът.