България ще получи увеличение на средствата по кохезионната политика за новия програмен период с 8%. Парите ще достигнат 9 млрд. евро съобщи в София Витория Алиата ди Вилафранка, директор в генералната дирекция "Регионална и селищна политика" на Европейската комисия. В Представителството на Еврокомисията у нас беше представено предложението за бюджет на Европейския съюз до 2027 година.

Финансирането по кохезионната политика в предложението за общоевропейския бюджет бе орязано с 10 процента, но въпреки това страната ни е сред регионите, които ще получат повече пари. Политиката финансира най-бедните в ЕС, които имат БВП на глава от населението под 75 процента.

Специален фокус за България се поставя още върху социалната политика, съобщи Андрияна Сукова, заместник генерален директор в дирекция "Заетост, социални въпроси и приобщаване":

"Мерките, свързани с повишаване на заетостта, образованието и социалното включване, ще приобщят също инвестирането в младите през инициативата за младежка заетост и сегашният фонд за подкрепа на най-бедните".