Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 28.11.2020 г. до 30.11.2020 г., между 00.00 и 10.00 часа, "СОРТОВИ СЕМЕНА-БУРГАС" ООД ще извърши третиране с хербицид срещу едногодишни житни и широколистни плевели в посеви с рапица, находящи се в землището на гр. Бургас.

Предвидените за третиране площи са следните:

- М. "Мадика", на площ 2200 дка., на отстояние от гр. Бургас - 1 км., отстояние от съседния квартал "Лозово" - 5 км., дата на третиране - 28.11.2020 г.;

- М. "Курт тепе", на площ 1062 дка, на отстояние от гр. Бургас - 7 км., отстояние от съседния кв. "Ветрен" - 7 км. - дата на третиране - 29.11.2020 г.;

- М. "Хаджи тарла", на площ 1040 дка., на отстояние от гр. Бургас - 5 км., на отстояние от съседния кв. "Лозово" - 1 км. - дата на третиране - 30.11.2020 г.

Третирането ще се извърши с наземна техника, препарат "Леопард" - хербицид с доза 130 мл/дка, карантинен срок 100 дни, и с препарат "Клеранда" с доза 150 мл/дка. с прилепител "Деш".

***

На 28, 29 и 30 ноември, отново между 00.00 и 10.00 часа, ще се проведе такова третиране и в посеви с ечемик, находящи се в землището на гр. Бургас:

- Масив №2, блокове 953, 1194, 1195 и 1196 - зад "Метро", автокъщи и зад гробищата, на площ 2300 дка., на отстояние от гр. Бургас - 1 км., отстояние от съседния кв. "Ветрен" - 10 км., дата на третиране - 28.11.2020 г. и 29.11.2020 г.;

- Масив №2, блокове 974, 975, 1057 и 1064 - зад "Чикън груп" и зад затвора, на площ 1920 дка, на отстояние от гр. Бургас - 10 км., отстояние от съседния квартал "Ветрен" - 3 км. - дата на третиране - 30.11.2020 г.

Третирането ще се извърши с наземна техника, препарат "Констел" - хербицид с доза 450 мл/дка, карантинен срок 90 дни.

Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.