Община Бургас ще се опита да сложи край на дългогодишния съдебен лабиринт с терените на площад "Тройката" - бившият ГУМ, като отреди цялото пространство за градски площад. Чрез смяната на предназначението на имота ще се стопират заявените инвестиционни намерения за изграждането на голям търговски център. Това предложение направи в докладна записка кметът на Бургас Димитър Николов, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Сагата с "язвата" в топ центъра на Бургас започва през далечната 1989 г., когато теренът е отреден за "Универмаг, базар и комплексно обществено обслужване". Оттогава  започват и съдебните дела по отношение на продажбата на право на строеж във връзка с ликвидацията на бившето дружество с общинско участие "НАР МАГ" ООД. През 2003 г. ликвидаторът на "НАР МАГ" ООД продава правото на строеж върху терена на частното дружество "ГИР  2" ЕООД, към настоящия момент "Мариета" ЕООД.

През 2008 г. Община Бургас предявява самостоятелни претенции върху собствеността на терена, вследствие на което към настоящия момент е собственик на близо 11 дка. Останалите 638 кв. м. са собственост на четири търговски дружества. Обявените от тях инвестиционни интереси включват изграждането на голям търговски център. Община Бургас счита, че това не отговаря на обществените нужди и че целият терен трябва да бъде отреден за голям градски площад с озеленяване, кътове за отдих и пространства за култура.

Ако Общинският съвет подкрепи това предложение, Община Бургас ще започне да проектира и впоследствие да инвестира в  облагородяването на запустелия терен и превръщането му в място за събития и отдих. По този начин ще се ускори решаването на този дългогодишен проблем за града и ще се сложи край на лабиринта от съдебни дела. В момента делото по делба е едва в първа фаза, а следващата - може да продължи на три инстанции. Това означава още дълги години тази централна част да бъде без каквато и да е перспектива за благоустройство.

В предложението си до местния парламент кметът на Бургас се аргументира с необходимостта да се оформи цялостно обществено пространство от над 25 дка, което да свързва Културния дом на нефтохимика, Съдебната палата, къщата на

Хаджипетрови /паметник на културата/, площад "Баба Ганка", училище Кирил и Методий", пешеходните зони в центъра на града, до бул. "Стефан Стамболов". Отварянето на пространството и реализирането в него на зони за почивка, за събития и озеленяване ще създаде подходяща градска среда. Теренът ще бъде отреден за публична общинска собственост за изграждане на обект с първостепенно значение, което ще направи невъзможно застрояването му с търговски сгради и смяна на предназначението му в бъдеще.