Приморско даде заявка да е дестинация номер едно в туристическата карта на България. Днес, в присъствието на народни представители, представители на местната и държавната власт, бе направена първа копка на нова пречиствателна станция в града. Проектът - един от най-мащабните в региона, е на стойност е 22 272 737 лева. Средствата за него се отпускат по Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, а десет процента са от Община Приморско.

"Това е изключително важен момент за община Приморско. За да достигнем до това ни трябваха два мандата. Началото бе поставено в края на 2011 г., последваха 7 години много активна работа на екипа на община Приморско, с помощта на Министерството на околната среда и водите, на държавните институции. Благодарение на успешните ни усилия днес сме тук- на първата копка на интегриран инвестицонен проект във водния сектор на агломерация Приморско - Китен. Проект не само със сложно име, но и сложен за изпълнение и изключително необходим да повишаване качеството на отпадните води", заяви кметът на Приморско Димитър Германов. И подчерта: "Като туристическа община имаме безкрайна нужда от такава инвестиция и това ще се отрази на продукта, който предлагаме".

"Това е физическото начало на един дългоочакван, но успешен проект. Той ще доведе до положителни ефекти за качеството на околната среда, за чистотата на Черно море и развитието на бизнеса и местната общност в община Приморско. Очакваният ефект е подобряване на качеството на оклоната среда за над 55 000 жители и гости на общината", заяви зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова.

Изпълнителят на строителните дейности увери, че по време на работата станцията ще бъде модернизирана, като няма да има никакво прекъсвано на работата. Според разчетите, проектът трябва да бъде реализиран в рамките на 35 месеца.

Сегашната пречиствателна станция е строена в далечната 1974 година.Тя работи и в момента, но няма капацитета да поеме нарасналия брой туристи. А натоварването й през лятото е десет пъти по-голямо в сравнение със зимата", уточни ръководителят на проекта Мария Георгиева. "Това, което правим в момента не е политически ход. Ние си вършим работата", подчерта кметът Димитър Германов.