След като МОСВ не успя в продължение на 2 години, българските граждани ще очертаят с телата си границите на парк Сранджа и нуждата от План за управление на парка, който ще го защити от заплахите за границите му, съобщават природозащитници .
Докато не бъде приет Планът, подобни случки а-ла „Краш 2000" все още ще са възможни и косвено подпомогнати от Министерството, което бавейки се, дава на инвеститорите зелена светлина да строят в парка, се казва в писмото им до медиите. Макар масовите протести за Странджа да предизвикаха промени в Закона за защитените територии*, бавени и избягвани в продължение на 8 години, План за управление на парка все още няма. Гражданската акция е провокирана освен от все още липсващата реална защита за границите на защитените територии и от неадекватните действия на МВР по отношение на природозащитниците, третирани като престъпници и заплаха за държавната сигурност - активните български граждани отново бяха „приятелски разпитвани" в МВР. Исканията на българските граждани, защитаващи правото си на чиста околна среда и дива природа, са:
1. МОСВ да приеме (най-накрая) Плана за управление на парка, отлежаващ повече от 2 години, а община Царево да съдейства на процеса, вместо да блокира безотговорно гласуването му както досега, защитавайки интересите на инвеститорите;
2. ДНСК да събори незаконния строеж на "Краш 2000" - „ваканционно селище" "Златна перла";
3. МОСВ да приеме заповеди за режима на защита на всички територии в планина Странджа, попадащи в европейската екологична мрежа "Натура 2000", според Постановление на МС №122 от 17.2.2007 г.
4. МВР да преустанови тормоза си над природазащитниците и да престане да гледа на тях като на престъпници. Само преди ден, скандално - отново полицаи, този път от Благоевград, привикаха и се опитаха да склонят ирландски гражданин, съпруг на координатора за Балканския полуостров на световната организация за борба с корупцията Bankwatch и член на екологично сдружение „За Земята" Фиданка Бачева, да „признае", че бил пуснал терористичната заплаха за Банско в началото на месец Февруари. Това е недопустимо! Недостойно поведение от страна на полицията, което носи полъх на стар прашен кабинет, запечатан преди 1989 г. Живата верига ще върви по границите на парка според ТУП на община Царево; ще започне от морето, като след 30 м пресича пътя Царево - с. Варвара и продължава по края на горските масиви.