Изслушването продължи около два часа и половина, като през това време Кунева отговари на въпроси, свързана със защитата на потребителите в Европа. Бъдещият европейски комисар по въпросите на защита на потребителите, облечена в елегантен черен костюм, премина през залата като последователно се здрависваше с членове на изпитващата я комисия, съобщи Дарик. “Благодаря ви за възможността да потърся подкрепа за своята номинация“, каза в началото на обръщението си пред европейските депутати Кунева на английски език, след което премина на български: “Обещавам да работя без да съм зависима от всички форми на национално, местно или политическо влияние, професионални и икономически интереси и убеждения. Напълно оценявам необходимостта от цялостно приемане и прилагане на достиженията на правото на Европейския съюз“. Резултатите от своеобразния изпит ще бъдат оповестени утре. Ако бъде одобрена, Кунева ще се изправи пред 732-та членове на Европейския парламент и 53-мата членове на националните парламенти на присъединяващите се страни, които са получили статут на наблюдатели в Европейския парламент. В ЕП беше изслушан и румънския кандидат-комисар в ресора за многоезичието Леонард Орбан.