Водопроводите в три села в Област Варна ще бъдат изцяло подновени по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщават от Областния център по еврофондовете-Варна.

С европейските средства ще бъде направена реконструкция на водопроводната мрежа в селата Приселци и Близнаци в Община Аврен, като ще бъде положена и нова асфалтова настилка. Стойността на инвестицията е 2 759 036, 70 лв. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ вече е подписан, предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител. Очаква се изкопните дейности да започнат до началото на тази есен.

По проект ще бъде обновена и канализацията в село Езерово в Община Белослав. За целта са отпуснати е 1 935 186, 38 лв., с които ще бъде подменена водопроводната мрежа по улиците "Енергетик", "Клокотница", "Стамболийски", "Светлина", "Добруджа", "Св. Св. Кирил и Методий", "Крайбрежна", "Преслав"(юг) и "Дебелец"(юг) в село Езерово. Предстои и асфалтиране на част от посочените пътни отсечки, информира "Фокус".

Реализацията на двата проекта ще доведе до по-ефективно управление на водните ресурси, подобряване качеството на водата в населените места, намаляване до минимум на авариите по водопроводната мрежа, качествена визия, предоставяне на удобство на жителите и гостите в трите села.

След успешното изпълнение на проектните дейности село Езерово ще има 100% изградена канализация. С реконструкцията на уличната мрежа ще се подобри цялостната инфраструктура и ще се осигурят условия за свободно движение на населението и гостите на двете общини.

Изпълнението на проектите трябва да приключи до 15.09.2025 г.