Благотворителната кампания във Варна "Изкуството за деца в нужда" на фондация "Св.св.Константин и Елена" събра повече от 33 000 лева за деца в неравностойно положение, съобщиха от фондацията.

Средствата са набрани от 75 откупени благотворително произведения на изкуството и дарения. С тях подкрепа ще получат повече от 100 деца, младежи и девойки от Центровете за настаняване от семеен тип "Изгрев" и "Другарче" и от Центъра за специална образователна подкрепа "Св.св.Кирил и Методий" в село Кривня.

Средства са предвидени и за студенти-отличници от различни университети, които печелят стипендии от фондацията.