Равнището на безработица във Варненска област през август 2018 година е 3 процента, съобщиха от Териториалната служба по заетостта в крайморския град. Регистрираните безработни са 6725, с 97 по-малко спрямо предходния месец.

В областния център регистрираните безработни в края на август са 3402. Равнището на безработица във Варна е 2 процента и запазва нивото си спрямо предходния месец.

На годишна база спрямо август 2017 г. се отчита спад с 0.4 на сто на равнището на безработицата.