Напусналият Инспектората на Висшия съдебен съвет (ВСС) съдебен инспектор Александър Мумджиев все още не е получил всички документи, които прокурорската колегия на съвета опитва да му връчи. Това стана ясно на заседание на колегията, предава БТА.

Преди седмица, на предходно заседание, стана ясно, че Мумджиев иска да бъде възстановен като следовател, но прокурорската колегия реши, че ще му даде възможност да бъде изслушан.

На заседанието днес бе докладвано, че няколко пъти е правен опит всички документи да бъдат изпратени, но самият Мумджиев казал, че се намира на друг адрес.

Затова и по време на заседанието днес се чу призив той да се яви за изслушване следващия път, за да не се получава шиканиране на случая.

На 17 май Мумджиев подаде до Народното събрание уведомление за едностранно прекратяване на трудовото право отношение с Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС). В същия ден той депозира и заявление до ИВСС за прекратяване на трудовото му правоотношение.

Ден по-рано инспекторатът го предложи за освобождаване. Като причина беше посочено негово поведение, несъвместимо със заеманата длъжност, накърняващо престижа на съдебната власт.

Доклад на районния прокурор във Враца, докладван днес от съдебните кадровици, посочва, че Мумджиев не отговаря на нравствените качества, за да бъде възстановен като магистрат. Става дума за действията на Мумджиев в града, където бе командировка.