Пловдивският апелативен съд потвърди определението на окръжните магистрати, с което бе спряно вписването на промени в обстоятелствата по партида на "Пълдин Туринвест" АД, съобщиха от съда. Счита се, че ако акциите на Община Варна в панаира бъдат апортирани в дружеството, Гергов ще придобие контрол от над 79 на сто над международното търговско изложение.

Почетният руски консул от години прави опити да получи пълния контрол върху Международния панаир Пловдив. Той контролира 50.36 % от панаира, но за да взима решения сам са му нужни над 2/3 от капитала на дружеството.

Апелативният съд в Пловдив спря вписването на варненските акции до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по търговското дело № 25/2023г. по описа на Окръжен съд - Пловдив.

В Окръжния съд в града под тепетата са образувани две дела. Община Пловдив в качеството си на акционер е предявила срещу "Пълдин Туринвест" АД иск за отмяна на всички решения на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 9 януари т.г. В друго дело Общината иска спиране на регистърното производство, мотивирано от предмета на предявения иск по горното дело.

Апелативните съдии приемат, че оплакването на жалбоподателя "Пълдин Туринвест" АД е неоснователно. Според съда, исковото производство, в което се настоява за отмяна на всички решения, взети на извънредното общо събрание на "Пълдин Туринвест" АД, проведено на 09.01.2023 г., е от значение за регистърното производство. Решението на съда по исковото производство ще обоснове преценката на длъжностното лице по вписванията относно наличието на предпоставките за вписване в Търговския регистър на решенията на извънредното общо събрание от 09.01.2023 г.

Определението на Апелативния съд в Пловдив е окончателно.