Втори опит за вписване в Търговския регистър на решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала на "Пълдин туринвест" АД е направен тази сутрин, съобщи адвокат Веселина Александрова, цитирана от "Фокус".

"Георги Гергов тази сутрин е поискал вписване в Търговския регистър на решението за увеличаване капитала в "Пълдин туринвест" чрез варненските акции от Панаира. Кметът на Пловдив Здравко Димитров трябва бързо да внесе иск в Окръжен съд за отмяна на решението и паралелно да поиска спиране на вписването в регистъра, докато съдът не се произнесе дали оспореното решение е законосъобразно или не. Пак да кажа, че ако вписването не се спре, апортът на акциите от Панаира ще има действие за всеки, който отвори Търговски регистър за справка.", обясни юристката.

На 9 януари 2023 г. се проведе извънредно общо събрание на "Пълдин туринвест" АД. Представителят на община Пловдив - общинският съветник Ясен Михайлов, беше задължен от Общинския съвет да заяви, че задейства блокиращата квота на общината относно увеличаване на капитала и изменение на устава на "Пълдин туринвест" АД. За приемането на акциите на община Варна представителят гласува "за".

Със същото решение Общинският съвет възложи на кмета на община Пловдив да поиска отмяна на взетите от ОСА решения за увеличаване на капитала и/или за изменение на устава на дружеството. Още в деня на ИОСА кметът Здравко Димитров заяви за Plovdiv24.bg, че ще спази закона и ще внесе жалба в съда.